Ph.d.-forsvar: Patienters oplevelser efter intensiv terapi

​Fredag den 16. september 2016 forsvarer sygeplejerske Janet Froulund Jensen, Anæstesiologisk Afdeling, sin ph.d.-afhandling, der bidrager med ny viden om patienters egne oplevelser af helbredelsesprocessen over tid efter at have ligget i intensiv terapi.

Ph.d.-afhandlingen omhandler effekten og oplevelserne af et opfølgningsprogram sammenlignet med standardbehandling målrettet patienter behandlet med respirator i det første år efter intensiv terapi. 

Resultaterne viser, det var meningsfuldt for patienterne at beskrive og konfrontere deres oplevelser om indlæggelsesforløbet i intensiv terapi. Men det var ikke umiddelbart nogen effekt af opfølgningsprogrammet på helbredsrelateret livskvalitet, følelsen af sammenhæng, angst, depression og post-traumatisk stresslidelse. 

Ph.d.-afhandlingen har titlen: ”Recovery and Aftercare in Post-Intensive care Therapy patients, the RAPIT study. The effectiveness and experiences of a recovery program for mechanically ventilated ICU patients in Denmark: A pragmatic multicenter randomized controlled trial”. 

Forsvaret finder sted fredag den 16. september 2016 kl. 14 i Auditoriet på Nordsjællands Hospital - Hillerød. Alle er velkomne.

Redaktør