Patienter og pårørendes håndhygiejne under lup

Hospitalet sætter i den kommende tid fokus på, hvordan patienter og pårørende kan gøre en forskel for at nedbringe hospitalsinfektioner ved at huske at vaske og spritte hænder af.
Vent...

Fra den 6. maj vil patienter og pårørende på Nordsjællands Hospital derfor møde budskabet RENE HÆNDER REDDER LIV. Plakater ved indgangene og pink mærkater ved fx spritdispensere skal få patienter og pårørende til at tænke over budskabet. Indsatsen bæres primært frem af hospitalets hygiejnesygeplejersker og afdelingsledelserne.

En naturlig del af behandlingen
I dialyseafsnittene på Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling glæder man sig over indsatsen, da afsnittet allerede har gode erfaringer med en intensiv håndhygiejneindsats til patienter. 

-Vi gør meget ud af at opfordre til at spritte hænder, inden patienterne træder ind i afdelingen. Siden 2012 har vi arbejdet målrettet med at forbedre håndhygiejnen, fx ved at alle patienter som fast praksis får udleveret spritservietter før maden. I Limited Care-afsnittet har flere en lille spritflaske i deres kasse, så de kan spritte hænder før og efter behandlingen, fortæller sygeplejerske Tine Eskelund.

Vigtigheden af korrekt håndhygiejne er samtidig blevet et emne, som der tales om dagligt, fortæller Tine Eskelund:

-Håndhygiejne fylder meget hos os på den gode måde. Det er nemlig blevet et helt naturligt emne, når vi taler med patienterne. Samtidig arbejder vi med lyskasser som en del af det pædagogiske redskab, hvor patienterne kan se den konkrete forskel ved korrekt håndhygiejne. Vi berører også emnet i den film, der ligger på afdelingens hjemmeside, som patienterne kan se inden behandlingen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor