Patienterne er blevet gladere for venteområderne

​Smartere indretning og oprydning af venterummene har øget patienternes tilfredshed med venteoplevelsen. Det viser den seneste måling fra ambulatorieområdet ved indgang 07.  ​​

 Efter-foto af venteområde A i fællesambulatoriet.


Før-billede i venteområde A i fællesambulatoriet.

Patienternes tilfredshed med den samlede venteoplevelse er steget fra 56 til 71 procent. Målingen omfatter svar fra mere end 3800 respondenter i det store venteområde A i fællesambulatoriet. Også de øvrige venteområder i ambulatorieområdet er blevet forbedret og også her er målt øget patienttilfredshed.
Samtidig er andelen af patienter, der er utilfredse faldet fra 15 procent til 6 procent.

Forbedringer på vej i de øvrige venteområder
Næste skridt i projektet er at forbedre hospitalets øvrige venteområder i forhold til indretning og skiltning. Det vil også blive indført, at patienter og pårørende får tilbudt læsestof i alle venteområder.

Nyindretning og oprydning er sket ud fra de regionale minimumsprincipper for venterum som en del af projektet Imødekommende omgivelser under den strategiske indsats Ventet & Velkommen.


Redaktør