Sygeplejerseke Martha Kongsgaard Johansen var over tre dage med til at underviser Gribskov Kommunes plejepersonale i palliation.

Et fagligt løft af arbejdet med livet før døden

Nordsjællands Hospital har sammen med plejepersonale fra Gribskov Kommune afholdt tre dages undervisning og workshop om palliation. Kurset var et tilløbsstykke og satte fokus på det vigtige arbejde med borgere, der befinder sig i slutningen af livet.
Vent...

Tre dages tætpakket program, der afdækkede både de rent plejefaglige og de mere personlige og menneskelige aspekter af palliationen, var hvad der mødte de cirka 20 medarbejdere fra Gribskov Kommune, da Onkologisk-Palliativ Afdeling holdt kursus i palliation for kollegerne i kommunen før sommerferien.

Palliationssygeplejerske Martha Kongsgaard Johansen, der var med til at planlægge dagene er ikke i tvivl om, at tre dage med tid og rum til at dykke ned i den fælles faglighed både har styrket samarbejdet mellem kommunen og hospitalet og samtidigt løftet niveauet for den pleje som patienterne efterspørger.

Kompetenceudvikling og netværk

- Sygeplejersker i kommunalt regi skal ofte kunne utroligt meget på hele den faglige pallette, og der fylder palliation ikke nødvendigvis noget særligt. Vores fornemmeste opgave var ikke at gøre kursisterne til specialister inden for vores område, men at løfte kompetencerne bredt, så vi har et fælles udgangspunkt i vores samarbejde, og så de bliver klædt bedre på til at hjælpe borgerne, siger Martha Kongsgaard Johansen.

Et tilløbsstykke

For Gribskov Kommune har samarbejdet været et led i et generelt kompetenceløft inden for det palliative område.

- Det er vigtigt, at al alle medarbejdere, der er involveret i et palliativt forløb, er klædt på til opgaven. Så alle har en grundviden om det særlige i at gå ind i et hjem, hvor der er palliative behov, siger centerchef Mette Bierbaum, Gribskov Kommune

- Det har været et tilløbsstykke, og vores personale har oplevet, at det har været rigtig, rigtig spændende. De synes, de har fået redskaber med og er blevet klogere på palliation.

Præsten og psykologen er også med

I projektet, hvor også almen praksis fra Gribskov Kommune deltager, bliver der gennemgået blandt andet smertelindring og symptombehandling af fx kvalme, delir og opkastninger, sundhedsfaglige retningslinjer og ikke mindst, hvordan man overhovedet identificerer en borger, der kunne have brug for palliation.

Derudover var der fokus på at få andre fagligheder ind som en fysioterapeut, en psykolog og en præst, for også at dække hele det psykologiske og eksistentielle aspekt af palliation, siger Martha Kongsgaard Johansen.

Projektet er finansieret af BYGBRO-midler fra Region Hovedstaden

Onkologisk-Palliativ Afdeling tilbyder kurser og workshops af varierende længde om palliation til alle kommunale samarbejdspartnere. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor