Mit fellows-projekt handler om optimering af patienttilfredshed og øget samarbejde med almen praksis omkring håndtering og behandling af svær graviditetskvalme og opkastninger, fortæller læge Anne Ostenfeld.

På vej mod bedre behandling af svær graviditetskvalme

Hvordan behandler man bedst patienter med svær graviditetskvalme? Det er fokus for læge Anne Ostenfelds fellows-projekt i Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. 

Vent...

Anne Ostenfeld er en af Nordsjællands Hospitals fem fellows. Som fellow ​skal Anne det næste halve år komme med forslag til problematiske arbejdsgange i lægernes arbejde og løsninger til, hvordan man kan ændre dem.

Anne Ostenfelds fellows-projekt handler om optimering af patienttilfredshed og øget samarbejde med almen praksis omkring håndtering og behandling af svær graviditetskvalme og opkastninger - hyperemesis gravidarum. Det er ​en tilstand med graviditetskvalme og -opkastninger i invaliderende grad, som rammer nogle få procent af gravide. Det er en af de hyppigste årsager til indlæggelser i graviditeten, men evidens om behandling af tilstanden er sparsom. Tilstandens alvor underkendes ofte af både sundhedsprofessionelle og befolkningen, hvorfor den rette behandling ofte ikke iværksættes eller forsinkes. ​

Anne har opsøgt både gravide, jordemødre og læger på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital, og de har fået mulighed for at komme med input til behandlingstilbuddet i hyperemesis-klinikken.

-Det har været enormt spændende og lærerigt at dykke ned i et område og danne sig et overblik set fra alle sider, fortæller Anne.

Anne Ostenfeld er nu ved at iværksætte tiltag, som kan forbedre behandlingstilbuddet, hvilket blandt andet indebærer ændrede arbejdsgange for at mindske ventetid, når de gravide kommer ind på afdelingen, men også øget samarbejde med de praktiserende læger. 

Anne har desuden haft møde med hospitalets praksiskonsulent og er nu ved at udarbejde et standard-udskrivningsbrev, som skal ruste de praktiserende læger til bedre at kunne håndtere denne patientgruppe.

Læs mere om Anne Ostenfelds projekt og mød hospitalets andre fellows

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor