Nyt professorat styrker indsats mod diabetes

Overlæge, dr.med. Ulrik Pedersen-Bjergaard er den 1. januar tiltrådt som klinisk professor i endokrinologi med fokus på akut diabetologi. 

Ulrik Pedersen-Bjergaard har gennem de sidste 15 år været med til at opbygge forskningsmiljøet omkring Hypoglykæmi-forskningsgruppen på Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital.

Resultaterne af denne forskning har haft stor betydning for, hvordan behandlingen af patienter med diabetes tilrettelægges i klinikken og har genereret høj nytteværdi for patienterne.

Som klinisk professor får Ulrik Pedersen-Bjergaard ansvaret for at udvikle forskningen inden for andre akutte glykæmiske problemstillinger. Han får endvidere en væsentlig rolle i den kliniske undervisning og vejledning af kommende læger og i udviklingen af det endokrinologiske speciale.

Professoratet er tilknyttet Københavns Universitet.

Ulrik Pedersen-Bjerggard holder tiltrædelsesforelæsning fredag d. 21. april kl. 13 i auditoriet, Nordsjællands Hospital - Hillerød.

Redaktør