Nyt akutlaboratorium i Akutmodtagelsen

​Klinisk Biokemisk Afdeling har nu officielt åbnet et helt nyt akutlaboratorium ved Base 1 i Akutmodtagelsen. I akutlaboratoriet vil bioanalytikere døgnet rundt analysere akutte prøver fra patienter fx med infektioner.

Vent...

Som det første hospital i Danmark har Nordsjællands Hospital åbnet et akutlaboratorium i Akutmodtagelsen i Hillerød. Det blev markeret med en festlig indvielse mandag den 11. november. 

Analyserne udføres på POCT-udstyr (Point Of Care Technology), som i modsætning til de traditionelle mikrobiologiske metoder giver et hurtigt svar på, om patienten er inficeret med en given bakterie eller virus – fx influenza. Patienten kan således få en meget hurtigere diagnose og behandling end tidligere.

Vicedirektør Peter Mandrup klippede en staseslange i forbindelse med åbningen af det nye laboratorium ved Base 1 i Akutafdelingen mandag den 11. oktober.

Hurtige prøvesvar til glæde for patienterne

"Set i et større perspektiv er det en unik mulighed for at afprøve POCT-udstyr, og vi kan forhåbentlig videreføre den succes, vi har haft med influenzatest, til andre områder, og vi vil naturligvis kunne drage nytte af vores erfaringer i forbindelse med arbejdsgangene på det nye hospital," siger konstituerende ledende overlæge i Klinisk Biokemisk Afdeling, Claus Juel Jensen.

Analyser i laboratoriet

Analyserne i det nye laboratorium er influenzatest, test for diarrefremkaldende bakterier og virus samt test for luftvejsinfektioner. Udover POCT-analyser er der også udstyr, der kan måle S100B, som er en hjernetraumemarkør. Hvis S100B er under et vist niveau, har patienten ikke et alvorligt kranietraume, og når det kan påvises i akutlaboratoriet, sparer hospitalet og patienten en CT-scanning.


POCT er en meget følsom teknologi, og det kræver rutine og omhyggelighed at udføre analyserne. Derfor er det kun særligt uddannede bioanalytikere, der har adgang til laboratoriet. Her demonstrerer bioanalytiker Mette Ponsaing Jensen fra Klinisk Biokemisk Afdeling, hvordan en influenzatest udføres. 

Det videre arbejde

Sammen med de kliniske læger vil Klinisk Biokemisk Afdeling definere, hvilke patientgrupper der har gavn af analyserne, og vi vil løbende følge, hvor meget analyserne gavner patienterne i sidste ende.

"POCT-udstyr er i en rivende udvikling, og der er ingen tvivl om, at denne type analyser også kommer til at spille en rolle i fremtiden" siger Claus Juel Jensen. "Vi vil gerne være en del af denne udvikling og hjælpe med at finde den rette balance mellem udgifterne til de hurtige POCT-analyser og POCT-analysernes relevans i patientforløbene."


Da der kun er adgang for personale fra Klinisk Biokemisk Afdeling i det nye akutlaboratorium, er der blevet lavet en slags sluse ind til rummet, hvor personale fra Akutafdelingen kan stille prøver. En lampe vil lyse og fortælle bioanalytikerne, at der er sat prøver i slusen. Her afprøver vicedirektør Peter Mandrup Jensen lugen. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor