Nye tiltag mod vintertravlhed

​Flere speciallæger hos patienterne i både Akutafdelingen og de medicinske afdelinger samt bedre udskrivelses- og patientforløb skal være med til at dæmme op for vinterens forventede travlhed.

Vent...
Vintertravlhed er et velkendt fænomen og for at minimere presset fra et ekstra patientindtag, arbejder Nordsjællands Hospital med en række tiltag, der skal strække sig over de kommende måneder.

- Hospitalet er en kompleks organisation, og vi forsøger løbende at tænke i nye baner for at imødekomme et større indtag af patienter, når vintersæsonen for alvor går i gang. Vi kommer til at nedbringe flaskehalse ved at have flere speciallæger i front, og vi kommer til at arbejde med mere effektive og smidige patientforløb, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.

En af måderne at sikre mere effektive forløb på er ved at ændre i arbejdstilrettelæggelsen hos lægerne, der går stuegang. I vinterhalvåret bliver det i højere grad den samme læge, der kommer til at gå stuegang over længere tid for på den måde at skabe mere kontinuitet og i sidste ende et hurtigere forløb til gavn for patienterne. 

Samarbejdet med kommunerne bliver også styrket yderligere, så de relevante patienter hurtigere kommer hjem til den korrekte pleje i kommunalt regi, og på den måde frigiver kapacitet til flere patienter på hospitalet. Målet er hurtigere og bedre forløb, uden at det skal gå ud over kvaliteten af behandlingen.

Isolationspatienter er et andet indsatsområde, der vil komme i fokus. De relevante patienter skal hurtigere i isolation og hurtigere ud af isolation, når de er klar til det, for på den måde at frigive kapacitet.

- Vi ved, at vi som hospital får travlt, så vores opgave er at forberede os så godt som muligt. Alle patienter og pårørende skal være trygge ved at lade sig behandle og pleje på hospitalet. Vi kommer til at følge det tæt, men jeg ved, at vi er godt forberedt, siger Bente Ourø Rørth.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor