Nye ledende oversygeplejersker ansat

​Alexandra Haucke Jacobsen er pr. 1. august ansat som ny ledende oversygeplejerske i Øre, Næse og Halsafdelingen.​ Thomas Duckert er pr. 1.9 ansat som ny ledende oversygeplejerske på Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling.​

Alexandra Haucke Jacobsen har siden 2013 været ansat på Nordsjællands Hospital som leder af Patienthotellet.  Hun har i sit arbejde haft fokus på at være innovativ og har brugt Patienthotellets rammer til at teste metoder til patientservice.  En viden, der er meget værdifuld i planlægningen af det nye hospital. Og hun har ikke mindst skabt et patienthotel med en meget høj patienttilfredshed. Dette er sket i et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger på hospitalet.

Alexandra skal fortsat varetage ledelsen af Patienthotellet samtidig med den nye ledelsesopgave i Øre, Næse og Halsafdelingen. 


Thomas Duckert har mange års ledelseserfaring og har gennem de seneste 15 år arbejdet inden for kardiologien. Et arbejde der blandt andet har omfattet tilrettelæggelse af patientforløb, organisationsudvikling og ledelse af flere afsnit med forskellig fysisk placering.

Han kommer senest fra en stilling som afdelingssygeplejerske på Gentofte Hospital, hvor han har ledet kardiologisk operationsgang, kardiologisk sengeafsnit, elektivt sengeafsnit, visitation og sekretærgruppe.

Udover den sygeplejefaglige uddannelse har Thomas Duckert også en Master of Public Governance.

Redaktør