Nye forældre er glade for samlet tilbud

Klare og ens vejledninger fra sundhedsplejersker og jordemødre giver tryghed for både mor og far. Nyt koncept for førstegangsfødende, der samler hospitalets og kommunens tilbud i et forløb er blevet flot modtaget af familier og medarbejdere.    

​​Nordsjællands Hospital har som et af de første hospitaler i Danmark sammen med en række kommuner skabt et forløb, hvor kommunale sundhedsplejersker, jordemødre og barselssygeplejersker samarbejder om et samlet og koordineret forløb.

Projektet ”Den Røde Tråd” har kørt i et år og erfaringerne er positive for både sundhedsplejersker, jordemødre og familier.

- Vi har haft stor succes med et koncept, hvor det er begge forældre, der deltager aktivt og dermed får nogle af de samme forudsætninger. Vi giver dem værktøjer og muligheden for at skabe et netværk, de kan støtte sig til. Det er dialogbaseret fødsels- og forældreforberedelse, hvor vi også runder temaer som familiejura, børneopdragelse, økonomi og andre ting, som ændrer sig, når man bliver forælder for første gang, siger ledende sundhedsplejerske Kirsten Storinggård fra Furesø Kommune.

Nordsjællands Hospital samarbejder med 12 kommuner om forløbet, der indtil videre er implementeret i Furesø Kommune og der arbejdes med videre implementering det kommende år.​

Redaktør