Ny professor i virusinfektioner og virusepidemier

Forskningschef, overlæge Thea Kølsen Fischer er ny klinisk professor på Københavns Universitet, hvor hun skal fortsætte sin forskning i nye og kendte virusinfektioner og virusepidemier. 


Vent...

Spørgsmålet er ikke, om der kommer en ny epidemi som COVID-19-epidemien, men hvor alvorlig den vil være, og hvornår det vil ske. 

Med en stærkere lokal og global monitorering af nye og kendte virale infektionssygdomme kan vi forberede os bedre på epidemier i sundhedsvæsenet og håndtere behandling af patienterne med virusinfektioner mere effektivt. Det mener ny professor i virusepidemier, Thea Kølsen Fischer, som nu øger forskningen i området.

Thea Kølsen Fischer er forskningschef og overlæge på Nordsjællands Hospital og er tiltrådt den 1. september 2020 som ny klinisk professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Professoratets titel er: Folkesundhed, virusinfektioner og epidemier. 

Værdi for både patienter, borgere og samfund

- Jo mere vi ved om sygdomsmekanismer, sygdomsbyrder og ledsagende udfordringer, jo større er sandsynligheden for, at vi kan udvikle ny og bedre behandling. Derfor er et af målene med min forskning tidligt at opdage og forstå sygdomsmekanismer ved nye virus med pandemisk potentiale gennem et stærkere internationalt samarbejde. Ved at bidrage til forebyggelse og reduktion af virussmitte kan forskningen være med til at skåne patienter og borgere for virusinfektioner og dødelighed samt eventuelle alvorlige senfølger, forklarer Thea Kølsen Fischer

Fokus på fremtidens vacciner

Der er en stigning i forekomsten af virusinfektioner globalt. Derfor vil Thea Kølsen Fischer blandt andet undersøge sammenhænge mellem befolkninger i europæiske lande, hvor hospitalsindlæggelser af patienter med alvorlig virusinfektion undersøges i forhold til temporale skift i vaccinationsstrategi. Hun har et særligt fokus på eventuelle sidegevinster ved vacciner, som medfører beskyttelse mod andre vira. Ifølge Thea Kølsen Fischer kan denne viden i bedste fald hjælpe til at træffe vigtige beslutninger om anvendelse og valg af vacciner i fremtiden. 

Indlæggelse af viruspatienter i eget hjem

I forhold til behandling af epidemipatienter er et vigtigt forskningsområde i professoratet indlæggelse og overvågning i eget hjem under en epidemi, hvor telemedicin sikrer adgang til et virtuelt epidemicenter 24/7. Fordelen ved dette er, at hospitalets kapacitet kan bruges på de sygeste patienter

Selvom denne såkaldte hospital@home-model er udbredt i nogle dele af verden, mangler der endnu dokumentation for, hvordan man bedst bruger modellen under en epidemi. 

-Håbet er, at vi med bedre brug af hospitalsbehandling i hjemmet kan forhindre, at der kommer virussmittede patienter ind på hospitalet, ligesom det vil mindske smitte blandt patienter og hospitalsansatte. Modellen vil som følge reducere hospitalsindlæggelser af virussmittede patienter og angiveligt på sigt dermed også dødeligheden blandt virussmittede patienter, siger Thea Kølsen Fischer.

For yderligere oplysninger: Thea Kølsen Fischer Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor