Ny ledende overlæge til Akutafdelingen

​Akutafdelingen er for de fleste patienter det første møde med Nordsjællands Hospital, og dermed en helt central afdeling for en god behandling og patientoplevelse på hospitalet. Den 1. juni tiltræder Lars Bo Weywadt som afdelingens nye ledende overlæge 

​Lars Bo Weywadt, 65, er ansat som ny ledende overlæge i Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital. Han kommer med en lang karriere inden for det medicinske speciale og kan trække på sine erfaringer som både læge og leder på en række hospitaler i både Danmark og Sverige.
​ 
- De fleste patienter starter deres besøg på hospitalet via akutafdelingen, og derfor er den en særdeles central stilling, som Lars Bo Weywadt kommer til at bestride. Med hans erfaring og visioner er vi overbeviste om, at afdelingen fortsat vil udvikle sig til gavn for både patienter og personale, siger konst. vicedirektør Tomas Joen Jakobsen.
 
Lars Bo Weywadt kommer fra en lignende stilling på Glostrup Hospitals medicinske afdeling. Han har siden sin medicinske eksamen i 1976 opnået speciallægeanerkendelse i intern medicin i 1985, speciallægeanerkendelse i medicinsk gastroenterologi i 1988 samt speciallægeanerkendelse i almen medicin i 2001.

Lars Bo Weywadt er derudover Master of Public Administration (MPA) fra Copenhagen Business School.
 
Leder af Danmarks første brystsmerteklinik
Den ledende overlæge har sammen med oversygeplejersken ansvaret for den samlede drift og udvikling af afdelingen og dens små 300 ansatte. Allerede i dag er afdelingen i fuld gang med at udvikle og implementere nye og moderne organiseringer, der peger ind i fremtidens akuthospital. Senest ved åbningen af Danmarks første fremskudte brystsmerteklinik, der åbnede i februar.

Nordsjællands Hospital er et af Region Hovedstadens fire store akuthospitaler. Akutafdelingen består blandt andet af en fælles akutmodtagelse (traumemodtagelse, skadestue, modtagelse og observationsafsnit), døgnbemandet vagtsekretariat samt akutklinik på hospitalet i Frederikssund og akutklinik i Sundhedshuset i Helsingør. Nordsjællands Hospital betjener 310.000 borgere og tager årligt i mod 115.000 borgere i Akutmodtagelse/Akutklinik.
 

For yderligere oplysninger

Konst. vicedirektør Tomas Joen Jakobsen: 48 29 30 02

Redaktør