Ny influenzatest stiller diagnose i ekspresfart

​Nordsjællands Hospital har i denne vinter brugt en hel ny influenzatest, der minimerer svartiden til en halv time. Det er en stor fordel for patienterne og hjælper til et bedre flow på hospitalet.

Vent...
En hurtig podning i næsen og en maskine, der bruger 20 minutter på analyse. Så hurtigt kan det fastslås om en patient har influenza eller ej. Et svar man tidligere har skullet vente på i op mod et døgn.

- Det er en kæmpe gevinst. Vi kan langt hurtigere vurdere om at patienten skal isoleres, skal i behandling, undersøges yderligere eller blot sendes hjem under dynen. Det betyder meget for patienten og den kvalitet af behandling, vi kan tilbyde, men også meget for det flow, som vi er så afhængige af på hele hospitalet, siger overlæge Troels Bygum, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling. 

Fra slutningen af december til 1. marts er der blevet foretaget analyser på over 2.500 patienter.

Testen spredes på andre hospitaler
Han har sammen med blandt andre Lennart Friis Hansen, der er ledende overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling igennem de sidste tre influenzasæsoner testet og forfinet det setup, der i dag gør Nordsjællands Hospital i stand til at teste for influenza i ekspresfart. Nu er testen ved at blive udbredt til resten af regionens hospitaler.

- Vi opdagede hurtigt, at vi blev nødt til at have bioanalytikere på vagt døgnet rundt i vores akutmodtagelse, hvis vi skulle udnyttet potentialet fuldt ud. Systemet er desuden fuldt integreret i Sundhedsplatformen, så prøvesvar automatisk kan ses i patientens journal i det sekund de foreligger, siger Troels Bygum.

Hurtigere isolation

Med testen kan influenzaramte hurtigt isoleres fra de øvrige patienter, og på den måde minimere smitterisikoen, og for hospitalet er det en stor lettelse, at flere patienter kan isoleres sammen. Det er nemlig plejetungt at have isolerede patienter, fordi personalet skal iføres beskyttelsestøj og værnemidler, hver gang de går ind til en influenzapatient.


Et våben mod meningitis
Testen kan også hjælpe med at skabe bedre overblik i en travl akutmodtagelse, hvor symptomerne på alvorlige, akutte sygdomme kan forveksles med influenzasymptomer.

- Meningitis er et eksempel på en alvorlig akut sygdom, som til at starte med kan ligne influenza. Her er heldigvis tale om en meget sjælden sygdom, men derfor kan det også være som at finde en nål i en høstak at få fanget de patienter. Man kan sige, at testen hjælper ved at sortere alle dem med influenza fra, så høstakken bliver mindre. På den måde bliver det nemmere at få stillet den rigtige diagnose på alle patienter, siger Troels Bygum.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor