Ny forskning i gravides kvalme

​Overlæge Ellen Løkkegaard fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling har fået 1,7 mio. kr. i tilskud fra Regionernes Medicinpulje til at undersøge effekten af to lægemidler til behandling af svær graviditetsbetinget kvalme.

I den tidlige graviditet lider mange kvinder af kvalme og opkastninger, og nogle får medicin for at modvirke den kraftige kvalme. For nogle få procent er tilstanden endda så svært invaliderende, at kvinden må indlægges på hospitalet.
 
Men der mangler grundlæggende viden om to af de mest anvendte præparater mod graviditetsbetinget kvalme, og derfor har overlæge Ellen Løkkegaard sammen med sine kolleger modtaget 1.685.000 kr. fra Regionernes Medicinpulje.
 
I et klinisk randomiseret multicenter studie vil forskere i afdelingen på Nordsjællands Hospital sammen med forskere på Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital og kliniske farmakologer på Bispebjerg Hospital undersøge, om lægemidlerne ondansetron og mirtazapin er effektive i behandlingen af svær graviditetskvalme og opkastninger.
 
I dag benyttes primært lægemidlet ondansetron, men effekten er ikke tilstrækkeligt undersøgt. Der findes en række nye rapporter om tilfælde, hvor det antidepressive lægemiddel mirtazepin er benyttet med god effekt, men der er endnu ikke gennemført placebokontrollerede forsøg.
 
Resultat af studiet vil kunne indgå i vurderingen af, hvilken behandling kvinderne i fremtiden skal tilbydes.Redaktør