Mette Marklund bliver ny ledende overlæge i Billeddiagnostisk Afdeling

​Den 1. februar tiltræder Mette Marklund som leder af Billeddiagnostisk Afdeling på Nordsjællands Hospital. 

Mette Marklund er i dag forskningsansvarlig afdelingslæge ved Forskningscenter for Avanceret Billeddannelse og Neuroradiologisk Sektor ved Billeddiagnostisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital. Til februar indtræder hun i den billeddiagnostiske afdelingsledelse på Nordsjællands Hospital.

Mette Marklund er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2001 og har en ph.d. fra 2008. Hun blev speciallæge i radiologi 2015. Hun har igennem årene besiddet en lang række tillidshverv og sidder i dag blandt andet i Lægeforeningens Etiske Udvalg, ligesom hun underviser og holder foredrag i forskellige regi.

- Mette Marklund er en stærk og spændende ledelsesprofil, der kommer til at bringe vores billeddiagnostiske afdelings arbejde endnu tættere på vores kliniske afdelinger, til gavn for patienterne. Jeg glæder mig til at byde Mette velkommen, siger vicedirektør Peter Mandrup Jensen.

Om Billeddiagnostisk Afdeling 

Afdelingen består af to specialer: Radiologi og Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Billeddiagnostisk Afdeling har 170 medarbejdere fordelt på Nordsjællands Hospitals tre matrikler i Hillerød, Frederikssund og Helsingør.

Der foretages stort set alle typer røntgenundersøgelser, ultralydsskanninger, CT/MR-skanninger, intervention elle undersøgelser samt klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske undersøgelser, herunder PET-CT, skintigrafier, lungefunktionsundersøgelser, BMD og trykmålinger.


Redaktør