Mere sundhed for pengene i Nordsjælland

​Produktiviteten i Nordsjælland har været støt stigende over en årrække og den seneste opgørelse viser, at Nordsjællands Hospital er blandt de tre mest effektive hospitaler i Danmark.

Kun to akuthospiter i Danmark har højere produktivitetstal end Nordsjællands Hospital. Produktivitetstallet – altså forholdet mellem de sundhedsydelser, som hospitalet yder, og de udgifter som hospitalet har - er over de seneste år blevet stadigt bedre.

Det viser den seneste produktivitetsopgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet. 

- Jeg er stolt af vores medarbejdere, der igennem flere år har arbejdet hen i mod, at vi nu er ét af landets bedste hospitaler til at få mest mulig sundhed ud af de penge, vi bruger. Dermed bidrager vi også til at indfri borgernes forventninger om hurtig udredning og behandling, uden at vi går på kompromis med kvaliteten af vores arbejde, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.

I produktivitetstal er Nordsjællands Hospital blandt akuthospitalerne kun overgået af Sygehus Lillebælt, Sjællands Universitetshospital. Tallene bag opgørelsen er 2016-tal.

Vi arbejder smartere
Udviklingen er resultatet af en målrettet strategi for at højne aktivitetsniveauet, foretage fyldestgørende registrering af aktiviteten og samtidig holde udgifterne i ro.

- Vi er lykkedes med at højne vores produktivitet, fordi medarbejderne i hverdagen får tingene til at glide på en effektiv og smidig facon til gavn for patienterne. Dermed lever vi også op til vores motto ”Patienternes hospital først og fremmest”. Vi arbejder i dag smartere, end vi har gjort tidligere, men det hører også med til historien, at vi ganske enkelt er blevet bedre til at registrere alle vores aktiviteter, siger Bente Ourø Rørth.

Brystsmerteklinikken og det ambulante CAPTAIN-tilbud til KOL-patienter er eksempler på smartere arbejdsgange, der også gavner patienterne. 

Solidt fundament
Når tallene for 2017 offentliggøres om et år, så forventer direktionen på Nordsjællands Hospital, at de vil vise en tilbagegang i produktiviteten på grund af Sundhedsplatformen, der blev taget i brug i marts 2017.

- Vi kommer til at opleve et naturligt dyk, men det ændrer ikke på, at vi har fået skabt et stærkt grundlag for vores arbejde for give den bedste behandling til patienterne i Nordsjælland. Derfor forventer jeg også, at vi vil ligge på et relativt højt niveau i den næste opgørelse, siger Bente Ourø Rørth.

Nordsjællands Hospital leverede i 2016 sundhedsydelser til en værdi af cirka 2,6 mia. kroner. I samme periode havde hospitalet et budget på cirka 2,3 mia. kroner.

Redaktør