Mere imødekommende venteområder skal forbedre patientoplevelsen

Ensartede farver, lyse vægge og gedigen kunst på væggene. Det er nogle af de tiltag, der er gennemført i fællesambulatoriets tre venteområder og hovedindgangen, så de nu fremstår mere imødekommende og patientvenlige. ​

I fællesambulatoriets tre venterum er der arbejdet målrettet på at skabe bedre sammenhæng og ro for øjet og dermed en bedre oplevelse for ventende patienter og pårørende. Det gælder både i valget af farver og i valget af nyindkøbte møbler, som er ergonomisk tilpasset patienters og pårørendes behov.

Der er også skabt visuel sammenhæng og adspredelse for de ventende ved en udsmykning på seks store oliemalerier af 'den unge vilde' billedkunstner Lars Dan. Endelig er mørke vægge blevet malet hvide og døre har fået samme ens farve. 

Personale i venterum øger trygheden 
I denne uge åbner der også en ny reception i fællesambulatoriets venteområde B på plan 3. Med receptionen bydes patienter og pårørende nu velkommen af synligt personale i alle tre venteområder i fællesambulatoriet.  

Alle venterum skal leve op til regionale minimumsprincipper
Også for de øvrige cirka 50 venteområder skal der ske forbedringer. Regionen har defineret fem minimumsprincipper for indretning af venterum, som skal understøtte en bedre venteoplevelse. Lige nu arbejdes der på en plan for, hvilke tiltag der skal gennemføres, så alle hospitalets venteområder kan efterleve minimumsprincipperne.
 
Arbejdet gennemføres i forbindelse med projektet: Imødekommende omgivelser, der er en del af Ventet & Velkommen-programmet på Nordsjællands Hospital. Projektet gennemføres i løbet af 2015.
  
  
Yderligere oplysninger: projektleder, direktionskonsulent, Marie Vinther

Redaktør