Foto af lille pige i en MR-skanner med en radiograf ved siden af sig.

Uden bedøvelse - med pandekager: MR-skanning på børnenes præmisser

​Tegnefilm, legetøj, pandekager og kommunikation i børnehøjde er meget kortfattet grundelementerne til en vellykket MR-skanning, hvor det ikke er nødvendigt at give børn bedøvelse. Til glæde for både familier og personalet.

Vent...

Som barn kan man blive bange, når man skal have en MR-skanning. Det er en stor maskine og man skal ligge helt stille i 30 minutter og lyden fra skanneren er høj. Barnet kan blive så nervøst, at, at det kan være nødvendigt at give bedøvelse. Sådan et forløb kræver indlæggelse og strækker sig over to dage. Det er ikke sjovt for børnene, det kræver ressourcer fra familierne og fra sundhedsvæsnet. Men efter at have set forløbet igennem i børnehøjde, varer en MR-skanning kun 1½ time og foregår uden bedøvelse. 

Patientforløb på børnenes præmisser

MR-skanningen for de 7-10-årige er med succes lavet helt om. Forud for skanningen ringer en sygeplejerske til familien og de bliver bedt om at se en film om MR-skanning i appen HC And. På selve skanningsdagen følges familien af den selvsamme sygeplejerske, der ringede og hele forløbet er tilrettelagt efter børnenes præmisser – lige fra en forsamtale med en minimodel af MR-skanneren med lyd til de pandekager, som sygeplejersken byder på efter skanningen.

Foto af lille pige, der leger med en minimodel af en MR-skanner. På hver side af pigen, sidder en sygeplejerske og pigens mor.

 - Vi har gjort os umage for at planlægge forløbet så barnet får en god oplevelse og er trygt. Indtil videre er 20 børn blevet skannet uden bedøvelse og de har alle været meget glade og stolte efter skanningen. Nu glæder vi os til at udvide med de 5-6-årige børn, siger sygeplejerske på Børne- og ungeafdelingen Katrine Grabow Secher.

Børnepædagogik og dyr på væggen ved MR-skanneren

Væggene ved MR-skanneren desuden udsmykket med vægmalerier af søde dyr. Dyrene på væggen, gør det nemmere for radiografen at skabe kontakt med barnet og tale om noget, der ikke handler om hospital og sygdom. Radiografen har desuden fået særlig uddannelse i børnepædagogik og kommunikation.

Foto af lille pige, der sammen med en radiograf kigger på vægmalerierne inden MR-skanningen.

 - Vi glæder os til at tage vores erfaringer med til det nye hospital, hvor vi drømmer om at skabe en klar rød tråd gennem hele hospitalet med børnevenlige omgivelser, fx en MR-skanner med indbyggede tv-skærme, fortæller Katrine Grabow Secher.

Fakta

  • Projektet er inspireret af en patientsikkerhedskonference i Glasgow med besøg på et børnehospital
  • Projektgruppen består af sygeplejerskerne Mette Borrisholt, Mette Valentiner, Katrine Secher og overlæge Grete Teilmann
  • Appen HC And er udviklet og afprøvet på Odense Universitetshospitals børneafdeling
  • Vægmalerierne i venterummet og i skanningsrummet er af kunstneren Lena Heegaard
  • Projektet er et samarbejde mellem Børne- og ungeafdelingen og Billeddiagnostisk Afdeling og kører resten af 2021 med løbende udvidelse af aldersgrupperne for herefter at blive en del af en daglige drift


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor