Langt færre tryksår på hospitalet

​Nordsjællands Hospital har oplevet et markant fald i tryksår hos patienterne, og en lang og dedikeret indsats lader dermed til at have båret frugt. Det viser den seneste prævalensundersøgelse.

Der er i dag færre patienter, der udvikler tryksår under deres indlæggelse på Nordsjællands Hospital end tidligere. I forhold til 2013 er der sket et fald på 67 procent i antallet af fund ved den årlige prævalensundersøgelse. Undersøgelsen viser overordnet en reduktion fra 54 patienter i 2013 til 18 patienter i 2014.

Langt størstedelen af de fundne tryksår er i den milde kategori 1, hvor der endnu ikke er udviklet egentlige sår.
Region Hovedstaden har samlet oplevet et fald i patienter, der udvikler tryksår under indlæggelsen fra 16,4 procent i 2013 til 14,1 procent i 2014. Nordsjællands Hospital tegner sig for den største reduktion. 

Opfølgning

Resultatet viser, at det vedholdende fokus på arbejdet med patientsikkerhed har båret frugt, og at dette fokus skal fastholdes og udvides blandt andet gennem tryksårsambassadører og en øget indsats for tidlig screening for tryksår i Akutafdelingen.
 
Trods de gode resultater har undersøgelsen vist oplagte muligheder for forbedring.

Blandt andet skal processerne med at udskifte ældre standardmadrasser og skabe et bedre flow af rette antal trykaflastende madrasser optimeres.

Redaktør