​​De små 'biler' i laboratorie-anlægget ligner klodser. De har hver deres prøve, er selvkørende og kører selv til opladning, når de har brug for det. Billede fra video længere nede på siden.

Laboratoriet bliver danmarksmester i automatisering

​​Nyt udstyr, fuldautomatisk opbevaring af prøver og en kapacitet på 26 mio. prøvesvar om året - mere end dobbelt så mange som i dag. Det bliver den nye virkelighed i Klinisk Biokemisk Afdeling på det nye hospital.

Vent...

De selvkørende biler i miniature suser hen ad vejen med hver deres vigtige last. Det er ikke en racerbane, men det nye Total Laboratory Automation-anlæg (TLA), som binder de forskellige analysefunktioner sammen i fremtidens hospitalslaboratorie.

- Den nye transportteknologi betyder, at der er mindre risiko for nedbrud. Vejmodulerne er en slags store ’legoklodser’, der hurtigt og let kan skiftes, og de enkelte biler kan tages ud af drift, hvis de er defekte, uden at det påvirker resten af løsningen, forklarer cheflæge Thomas Schiøler fra Klinisk Biokemisk Afdeling.

Og det er ikke uden grund, at der begejstring at spore i hans stemme. Systemet med selvkørende ’biler’, skal afløse et system baseret på et bånd som trækker prøverne rundt. Det bliver det første i Region Hovedstaden, men er velafprøvet andre steder, eksempelvis i Region Sjælland.

- Det nuværende laboratorium er stadig det hurtigste i Region Hovedstaden. Det nye bliver mindst lige så hurtigt, selvom det skal kunne håndtere over dobbelt så mange analyser: op til 26 mio., siger han.

​​​​​​Visualisering af analysehallen, der får en central transportvej, som binder de forskellige analysefunktioner sammen, og hvor små 'biler' automatisk kører rundt med prøverne. Illustration: Abbott.​

Flere og flere prøvesvar

De seneste 25 år er antallet af analysesvar steget støt med 7 procent om året. På det eksisterende hospital overskred antallet af analyser laboratoriets kapacitet allerede i 2020. Derfor kan man i dag opleve pukler og længere svartider for ambulante prøver.

- I 2023 runder hospitalet 13 mio. analysesvar, og i 2026 ved den planlagte åbning af det nye hospital forventes 17 mio. analysesvar. Det nye anlæg er derfor dimensioneret til 26 mio. analysesvar om året, før der opstår pukler, fortæller projektleder Ole Steffensen fra Nyt Hospital Nordsjælland Udvikling.

Stigningen i analyser skyldes både en aldrende befolkning med et mere komplekst sygdomsbillede og en teknologisk udvikling, hvor diagnosticeringen baseret på prøver bliver stadig mere nuanceret.

- Antallet af medarbejdere på laboratoriet stiger ikke tilsvarende, så for at kunne følge med udviklingen skal vi ikke bare have et større laboratorie, men også et mere automatiseret laboratorie på det nye hospital​​​. Og vi får Danmarks mest automatiserede. Kort tid efter kommer Aalborg, som vil være lige så automatiseret, men ikke mere end vores. Derfra vil der i en årrække være lang vej ned til resten af feltet, konstaterer Thomas Schiøler.

​​Nyt udstyr fra ny leverandør

Medarbejderne kan også glæde sig til bedre arbejdsmiljø og fuldautomatisk opbevaring af prøver, hvilket i dag sker manuelt. Det eksisterende udstyr i laboratoriet er slidt. Der kommer derfor meget nyt udstyr og det meste fra en ny hovedleverandør, Abbott, som netop har vundet udbuddet.

Der har været stort fokus på arbejdsmiljø i udbuddet af udstyr. Det nye udstyr laver langt mindre støj, og samtidig sker der en halvering af energiforbruget pr. enhed, hvilket både betyder bedre indeklima og mindre miljøbelastning.​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor