Kom til ph.d-forsvar ved læge Rasmus Ehrenfried Berthelsen

​Den 7. februar forsvarer læge Rasmus Ehrenfried Berthelsen sin ph.d.-afhandling. Den bidrager med ny viden om forekomst og behandling af væskeophobning hos kritisk syge patienter med akut nyresvigt.

Behandling med intravenøs væske anvendes meget hyppigt til patienter, der er indlagt på intensiv afdeling. I nogle tilfælde gives der mere væske, end kroppen kan udskille, og der sker en ophobning af væske. Dette er særlig hyppigt for patienter med akut nyresvigt. Behandlingen af væskeophobning er vanskelig, og der er fortsat uklart, hvornår og hvordan denne behandling skal iværksættes i forløbet af kritisk sygdom.


Afhandlingen har titlen: Fluid overload in critical illness: Cause or treatment of acute kidney injury


Forsvaret finder sted onsdag den 7. februar kl. 14 i Auditoriet på Nordsjællands Hospital - Hillerød. Forsvaret er offentligt tilgængeligt, og alle er velkomne.


Rasmus Ehrenfried Berthelsen er ansat på Intensiv afsnit, Anæstesiologisk Afdeling.
Yderligere oplysninger og rekvirering af afhandling: læge Rasmus Ehrenfried Berthelsen

Redaktør