Kom til ph.d. forsvar

Den 15. december forsvarer sygeplejerske, cand. scient. san Ellen Moseholm Larsen, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, sin ph.d.-afhandling om helbredsrelateret livskvalitet hos patienter i Diagnostisk Enhed.

Afhandlingen er et resultat af et studie udført i de Diagnostiske Enheder ved fire hospitaler i Region Hovedstaden. Den bidrager med ny viden om helbredsrelateret livskvalitet hos patienter med uspecikke symptomer, som gennemgår et accelereret udredningsforløb på grund af mistanke om kræft, og dokumenterer, at det diagnostiske pakkeforløb har en positiv effekt på patienternes oplevelse af angst og livskvalitet.

Afhandlingen har titlen: Health-related quality of life in patients with serious non-specific symptoms undergoing diagnostic evaluation for possible cancer: a mixed methods study.

Forsvaret finder sted torsdag d. 15. december 2016 kl. 14 i Auditoriet på Nordsjællands Hospital – Hillerød. Forsvaret er offentligt, og alle er velkomne.

Redaktør