​Freja Viktoria Mortensen (t.v.), Lærke Hummelshøj Nørreslet og Jens-Peter Baatz Kristensen udgør innovationsteamet, der arbejder med at finde nye løsninger på hospitalets behov og får dem afprøvet i klinikken. Foto: Karen Grønkjær.

Innovation baner vejen for fremtidens hospital

​Nordsjællands Hospital skal bidrage med nye og banebrydende løsninger på sundhedsvæsenets problemstillinger. Et team under Nyt Hospital Nordsjælland Udvikling arbejder dedikeret med nye løsninger. En af dem er et differentieret patientkald til fremtidens hospital. 

Vent...

Et patientkald er ikke bare et træk i en snor på det nye hospital. Som et supplement giver patientterminalen mulighed for at angive, om det handler om tørst, smerte, toiletbesøg eller andre behov. For medarbejderne åbner det for, at de kan prioritere deres tid anderledes, tage et glas vand eller hjælpemidler med til sengestuen og spare en tur frem og tilbage.

- Vores innovationsindsatser skal styrke patientoplevelsen og personalets tilfredshed, gøre arbejdet mere effektivt, så der er bedre tid til kerneopgaven, og understøtte bedre patientforløb, fortæller chefkonsulent Jens-Peter Baatz Kristensen fra Nyt Hospital Nordsjælland Udvikling, der står i spidsen for teamet, der skal udvikle og afprøve innovative løsninger til hospitalet.

Pluk​​ker nye idéer

Løsningerne skal både komme internt fra hospitalets praksis og forskning og eksternt fra virksomheder, uddannelsesorganisationer og andre aktører på sundhedsområdet. Nordsjællands Hospital arbejder tæt sammen med Nordic Health Lab, der har fem partnerhospitaler.

- Vi melder vores behov ind, og Nordic Health Lab finder relevante 'startups', vurderer deres modenhed og ruster dem til, hvad det vil sige at arbejde sammen med sundhedsvæsenet. Hver tredje måned kan virksomhederne 'pitche' deres idéer, og vi kan plukke de bedste, forklarer han videre.

Eksempler på løsninger, som hospitalet tester for startups, er SyncSense, hvor VR-briller skal mobilisere indlagte patienter, og Teton.ai, en intelligent monitorering af patienter, der skal forudse højrisiko-situationer.

Hospitalet som partner f​or CIMT

Udviklingen af patientkaldet er en anden type innovation, som i høj grad er drevet af Nordsjællands Hospital i samarbejde med CIMT.

- CIMT arbejder på en regional løsning på det differentierede patientkald, som skal supplere det klassiske kald. Fra Nordsjællands Hospitalet er vi initiativtagere til projektet og udviklingspartner. Vi har konkretiseret behovet med patienter og klinikere og sat krav til løsningen. Nu skal vi have den færdigudviklet og derefter testet på nogle afdelinger. Håbet er, at det kan give mere forudsigelighed og ro for medarbejderne, fortæller projektmedarbejder Freja Viktoria Mortensen, som er tovholder på udvikling af patientkald og patientterminaler.

Styregruppe sætter retnin​g

For at sætte fart på innovationsarbejdet nedsættes fra den 1. maj en ny styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra administrationen, klinikken og forskningen samt direktionen.

- Ved at samle relevante nøglepersoner fra hospitalet en gang i kvartalet får vi et forum som kan bidrage til at kvalificere innovationsarbejdet og sætte retning for, hvad vi prioriterer på innovationsområdet. Styregruppen skal bl.a. være med til at træffe beslutninger om, hvad vi skal prøve af og komme med ønsker til ny innovation, som vil gavne medarbejdere og patienter, siger Jens-Peter Baatz Kristensen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor