Influenzaen har ramt Nordsjælland

Influenzasæsonen er på sit højeste og det giver travlhed på hospitalet. Antallet af patienter, der skal isoleres for at minimere smittefaren, har i denne vinter været ekstraordinært stort.

Vinter er influenzatid og i år har den ramt særlig hårdt på Nordsjællands Hospital. Der er ikke formelt erklæret influenzaepidemi, men alligevel, så oplever hospitalets personale, at der er et massivt pres af syge borgere, der har brug for behandling.
Særligt i Akutmodtagelsen, hvor alle patienter kommer ind, har det betydet lange ventetider.

- Vi løber rigtigt stærkt i øjeblikket og i den ellers stille vinterferieuge, har alle afdelinger måttet indkalde ekstrapersonale. Det er en prioritet for hele hospitalet, at få de rigtige patienter i den rigtige seng hurtigst muligt, men jeg beder patienter og pårørende om forståelse for, at de i øjeblikket kan opleve lang ventetid og mange mennesker i vores akutmodtagelse, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.

Mange indlæggelser og mange i isolation
Mange af de, der bliver testet positive for influenza har flere sygdomme, og kan derfor ikke bare sendes hjem med besked om masser af hvile og væske. De kræver indlæggelse på grund af deres i forvejen svækkede tilstand.

- Det betyder, at vi må indlægge mange, og mange endda i isolation, for at begrænse smitterisikoen. Og det lægger igen et ekstra pres på personalet. Det er ikke kun situationen på Nordsjællands Hospital, men et billede jeg kan genkende hos de øvrige hospitaler i regionen, siger Bente Ourø Rørth.

- Ingen planlægger, hvornår de bliver syge, og alle, der har brug for hospitalsbehandling kan trygt komme på – også med influenza. Men alle patienter prioriteres efter, hvor akut deres situation er, og derfor kan der forekomme lang ventetid, når der er så mange syge, som der er i øjeblikket, siger Bente Ourø Rørth.

Konkrete tiltag
- Lige nu arbejder alle medarbejdere fra alle afdelinger på højtryk for at komme igennem den ekstraordinære situation, og det kan jeg som direktør ikke prise nok. Vores opgave er at sørge for, at det store patientpres ikke går ud over patientsikkerheden.
 
- Heldigvis oplever jeg igen og igen, at på trods af de store veksler, der bliver trukket på personalet i øjeblikket, så er der overalt i huset en meget stor professionalisme og en meget stor vilje til at hjælpe hinanden kolleger, der har mere travlt end én selv, siger Bente Ourø Rørth. 

Der arbejdes døgnet rundt på tværs af alle afdelinger med at få fordelt de akutte medicinske patienter, så belægningspresset og belastninger ved isolationer også bliver mere jævnt fordelt.

Alle afdelinger har minimeret den ambulante aktivitet så meget som muligt og mange ikke-akutte kirurgiske operationer bliver udskudt. I første omgang gældende for uge 7 med mulighed for forlængelse.Redaktør