I Frederikssund er der god energi i luften

​En renovering af ventilationen har givet store energibesparelser på Nordsjællands Hospital - Frederikssund. Bag projektet står et stærkt team af teknisk personale, som går i detaljen og er kritiske over for både anlæg og leverandører. Det betaler sig.

​Varme- og elforbruget er sænket markant. Nu er en af de næste opgaver at kortlægge varmeudstrålingen fra mennesker, computere og teknisk udstyr i hver enkelt rum på hospitalet. Derefter kan arbejdet med at tilpasse luftudskiftningen - og sikre et godt indeklima.

Patienterne mærker ikke noget. Personalet gør heller ikke. Helt uden at påvirke indeklimaet har Nordsjællands Hospital - Frederikssund i 2016 bragt sit varmeforbrug ned med 19 % og sænket elforbruget med 7 %.

Godt for miljøet og for bundlinjen

De markante besparelser er hovedsagelig fundet i hospitalets aldrende ventilationsanlæg. 20 motorer, som driver ventilationen, er blevet udskiftet med nye modeller, der med et lavere energiforbrug kan udskifte luften på hospitalets operations- og sengestuer, kontorer, personale- og opholdsrum. Forbedringerne sætter positive aftryk i både det økonomiske og miljømæssige regnskab.  

Projektet blev sat i gang i 2015 som del af en miljø- og energistrategi. Efter fire år forventer hospitalet, at investeringen har tjent sig hjem igen. På samme tid spares miljøet for  ca. 250 tons CO2 om året.

Endnu flere gevinster forude

Som maskinmestre og systemansvarlige på Nordsjællands Hospital har Per Wehage-Vesterager og Frank Johnsen været tovholdere på projektet, der nu er ved at blive afsluttet. Men blikket er fortsat rettet mod forbedringer og nye energibesparelser. Næste skridt for de to maskinmestre og resten af tekniker-teamet er at indregulere ventilationen, så den passer bedre til behovet. 

- Vi forventer at kunne sænke energiforbruget med yderligere 10 % ved at analysere de enkelte lokalers ventilationsbehov og derefter optimere på driftstider, luftskifte, køl og genindvinding af varme, siger Per Wehage-Vesterager. 
Vi ’generobrer’ anlæggene 
Opgaven er nu bl.a. at kortlægge varmeudstrålingen fra mennesker, computere og teknisk udstyr i hver enkelt rum på hospitalet. Derefter kan arbejdet med at tilpasse luftudskiftningen - og sikre et godt indeklima - gå i gang. 

- Det er spændende at gå ned i detaljen. I mange år har projekter som disse været udliciteret til eksterne leverandører. Nu ’generobrer’ vi anlæggene og tager ansvar for teknikken på hospitalet. Vi stiller spørgsmål, går i dybden med opgaven og forholder os - sikkert irriterende - kritisk til anlæggene og til leverandørerne. Det betaler sig, siger Per Wehage-Vesterager.


Redaktør