Hvordan kan hospitalet støtte livsstilsændringer?

​Hvordan bakker sundhedsprofessionelle bedst op om livstilsændringer og sundhedsadfærd hos patienter, så blodpropper i hjernen undgås? Ny forskningsbevilling er netop givet til at komme tættere på at kunne besvare det spørgsmål.

Vent...

​Sygeplejerske og ph.d.-studerende Jacob Mesot Liljehult har modtaget 680.000 kr. fra Trygfonden til sit ph.d.-projekt ”Health behaviour in patients with stroke and prevention of stroke recurrence”.

Det har de seneste årtier været et stigende fokus på betydningen af patienternes sundhedsadfærd i forhold til forebyggelse af apopleksi, det vil sige hjerneblødning og blodprop i hjernen. Blandt de patienter, der indlægges med en apopleksi, har 20-30 procent tidligere haft en apopleksi.

Det er i dag kendt, at rygning, fysisk inaktivitet og alkohol kan være skadeligt, men der mangler viden om, hvordan sundhedsprofessionelle kan udbrede de potentielle skadevirkninger til patienterne mest effektivt, og hvordan sundhedsprofessionelle kan støtte patienterne til at træffe de rigtige valg og omsætte dem til handling, herunder også at tage deres medicin.

680.000 til forskning

Jacob Mesot Liljehult er sygeplejerske og ph.d.-studerende på Neurologisk Afdeling, og han har modtaget 680.000 kr. fra Trygfonden til sit ph.d.-projekt ”Health behaviour in patients with stroke and prevention of stroke recurrence”, der bl.a. undersøger, hvordan sundhedsvæsnet kan bakke op om og tilskynde livsstilsændringer hos apopleksiramte.

Ph.d.-projektet gennemføres i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF).Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor