​​Den 1. april åbner Nordsjællands Hospital en ny afdeling for akut multisyge patienter. Afdelingen får navnet Akut Geriatrisk Afdeling. 

Hospitalet etablerer ny afdeling for multisyge patienter

​En ny afdeling skal fra 1. april 2023 behandle akut multisyge patienter, der har brug for koordinerende forløb med almen praksis og kommunale funktioner. 

Vent...


De ældre borgere i Nordsjælland bliver flere, og hospitalets tilbud skal matche deres behov. Det er baggrunden for, at der nu etableres en ny afdeling på Nordsjællands Hospital. Afdelingen får navnet Akut Geriatrisk Afdeling.

- Igennem de senere år har vi udviklet det tværsektorielle samarbejde, som sikrer, at patienterne oplever sammenhæng og nærhed. Ved at samle hospitalets tilbud på én afdeling ønsker vi at skabe et fagligt fyrtårn inden for geriatri, multisygdom og tværssektorielt samarbejde, siger vicedirektør Maiken Ruders.

Akutfunktion i Hillerød og senge i Frederikssund

Afdelingen, som vil være fuldt etableret i 2024, vil få 28 senge på B5/B6 i Frederikssund, otte 'akutsenge' i den fælles akutmodtagelse samt en udekørende og udskrivende funktion fra Det Tværsektorielle Team.  Afdelingsledelsen vil bestå af chefsygeplejerske Dorte Vilstrup, der er tiltrådt den 1. december 2022 og cheflæge Kristoffer Marså, der tiltræder den 1. februar 2023.

- De næste par måneder handler om at få gjort hele vores setup klar og få organisation og arbejdsgange på plads. Sammen med medarbejderne skal vi nu i gang med at skabe rammerne for et endnu stærkere tilbud til den multisyge patient. Her skal vi bygge videre på vores ekspertviden om denne patientgruppe og løfte den faglige udvikling for specialet, siger Maiken Ruders.

Afdelingen bliver ikke udelukkende for ældre, multisyge patienter. Også yngre multisyge med behov for akut medicinsk pleje og et koordinerende forløb med primær sektor vil kunne indlægges på afdelingen.

I dag er multisyge indlagte patienter fordelt på flere medicinske afdelinger. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor