​De internationale gæster besøgte byggepladsen for Nyt Hospital Nordsjælland og står her i taghaven, hvor indlagte patienter får udsyn til naturen. Foto: Anders Rasmussen.

Hele verden vil lære af Nordsjællands Hospital

Sundhedsfolk fra blandt andet Australien, Canada og Færøerne besøgte mandag den 15. maj Nordsjællands Hospital for at få inspiration af hospitalets arbejde med patientsikkerhed og udviklingen frem mod Nyt Hospital Nordsjælland.

Vent...

Fem tusind sundhedsprofessionelle fra hele verden er den 15.-17. maj samlet til en international patientsikkerhedskonference, og i den forbindelse er Nordsjællands Hospital udvalgt som besøgssted. Mandag morgen rullede busser med knap 100 sundhedsprofessionelle fra hele verden ind på parkeringspladsen i Hillerød ved Nordsjællands Hospital.​

Vi skal tænke nyt

Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth præsenterede de besøgende for hospitalets bud på, hvordan sundhedsvæsenets udfordringer kan tackles:​

"Vi har to store udfordringer. Vi mangler medarbejdere, og efterspørgslen på vores ydelser stiger. Derfor skal vi tilpasse os og tænke nyt. Vi skal uddanne flere og bedre, vi skal inddrage andre faggrupper til at aflaste sygeplejerskerne, og vi skal tilpasse opgaver og ressourcer, så de kommer i bedre balance, og så vi bedst muligt hjælper de patienter, som har brug for hospitalets behandling og pleje."

Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth bød de mange internationale gæster velkommen til Nordsjællands Hospital og talte om sundhedsvæsenets udfordringer. Foto: Anders Rasmussen.​

Læger og sygeplejerske delte gode erfaringer​

Herefter fik gæsterne mulighed for at høre hospitalets medarbejdere dele deres erfaringer med at skabe gode patientoplevelser og høj patientsikkerhed. Læger og sygeplejersker fra Akutmodtagelsen, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Anæstesiologisk Afdeling og den nyetablerede Afdeling for Multisygdom fortalte det internationale publikum om effektive og gode patientforløb, eksempelvis hvordan Anæstesiafdelingen arbejder med at udskrive patienter direkte fra operationsgangen.

"Vi arbejder for, at flere patienter bliver opereret og udskrevet samme dag. Der er jo ingen, som har lyst til at ligge her, hvis de godt kan komme hjem. Men det er vigtigt, at patienterne føler sig trygge ved det," fortalte implementerings- og forbedringsspecialist Anne Marie Kodal fra Anæstesiologisk Afdeling.

Tager inspiration med hjem til Australien

Fra Australien var administrerende direktør James Rice fra Women's and Children's Health Network i Adelaide tilfreds med sit besøg:

"Vi står i planlægningsfasen for et nyt kvinde-barn-center. Det var overvældende at se den unikke bygning, I er ved at opføre. Det var også meget interessant at høre om jeres telemedicin og virtuelle lægekonsultationer."

Fra Australien var administrerende direktør James Rice fra Women's and Children's Health Network i Adelaide interesseret i at hente inspiration med hjem til byggeriet af et nyt kvinde-barn-center. Foto: Anders Rasmussen.​
​​

De udenlandske gæster sluttede dagen på byggepladsen for Nyt Hospital Nordsjælland, hvor de blandt andet så, hvordan det kommende hospital er bygget til understøtte gode forløb for patienterne og gode rammer for personalet.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor