Gravide er fortsat meget tilfredse med at føde på Nordsjællands Hospital

Fødeafdelingen har for tredje år i træk den højeste tilfredshed blandt fødeafdelinger i regionen. Det viser den seneste Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende, som netop er offentliggjort.

Her ses det nybagte forældrepar Louise og Frederik Estrup Lindskov med deres lille dreng Felix Christian fra barselsgangen på Nordsjællands Hospital. Det er anden gang parret har født på Nordsjællands Hospital.(Fotograf: AV-afdelingen, Nordsjællands Hospital)

- Det er et utrolig flot resultat, som vi er stolte af. Fødeafdelingen formår at tage godt imod de gravide, så de føler sig velkomne. Tallene vidner også om, at personalet er gode til at tage udgangspunkt i de gravides og partnerens behov og involvere dem i forløbet. Som hospital har vi netop et mål om at blive endnu bedre til at involvere og tage udgangspunkt i patientens behov, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.

Fødeafdelingen ligger på seks spørgsmål over landsgennemsnittet og det bringer afdelingen helt i top i forhold til de øvrige fødesteder i regionen.

Fremgang på forklaring om nakkefoldsscanning

-Vi forsøger hele tiden at udvikle og forbedre det samlede forløb for de gravide, fødende og barslende. Et af vores indsatsområder sidste år var forklaring om nakkefoldsscanningen under graviditeten, da vi i 2012 lå under landsgennemsnittet på dette spørgsmål. Derfor er det særlig glædeligt at vi i år har en tilfredshed på hele 98 procent på dette spørgsmål, siger ledende overlæge Peter Hornnes.

Noget af det de gravide er særligt godt tilfredse med er, at modtagelsen ved fødslen er god, jordemoder er til stede i passende omfang samt passende støtte fra personalet under fødslen. Hele 92 procent af alle fødende kvinder på Nordsjællands Hospital har desuden en samlet god eller rigtig god oplevelse med føde på Nordsjællands Hospital.

Fortsat fokus på amning - trods gode resultater

-Spørgsmål vedrørende amning er et andet af de områder afdelingen ligger over landsgennemsnittet på. Det gælder både oplevelsen af at være blevet godt forberedt under graviditeten samt ikke at være i tvivl om amning ved udskrivelsen. Amning har været et indsatsområde de sidste par år. På trods af det gode resultat fortsætter vi med at have det som indsatsområde, da det er et af afdelingens kerneområder, siger Chefjordemoder Tine Lind Kirk.

For første gang er også partneren blevet spurgt om sin oplevelse af forløbet. Også her er der høj tilfredshed, særligt med partnerens involvering under fødslen og under graviditeten.

Det er tredje år i træk, at Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) er blevet gennemført. Undersøgelsen gennemføres af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af de fem regioner og belyser kvinders oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel hos praktiserende læger, på landets fødesteder og i overgangen til sundhedsplejen. 

Fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital bringer hvert år omkring 3300 nye borgere til verden. I 2014 blev optageområdet for Fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital udvidet til også at omfatte kvinder bosiddende i Lyngby-Taarbæk og Egedal kommuner.

Find hele rapporten på: www.patientoplevelser.dk

 Læs mere om Fødeafdelingen her på www.nordsjaellandshospital.dk

Yderligere information:

Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth, telefon: 4829 3001

Ledende overlæge Peter Hornnes, telefon: 4829 3706

Chefjordemoder Tine Lind Kirk, telefon: 4829 5963

Oversygeplejerske Annelise Bertelsen, telefon:4829 5903

 

Redaktør