Fysioterapeuter gør patienterne mere aktive

Fredag den 11. september kunne Kardiologisk Sengeafsnit 0641 indvie et nyt træningsmiljø, der skal understøtte, at patienter holder sig mere aktive under indlæggelsen og dermed forebygge funktionstab.

Træningsmiljøet findes på afsnittet med nogle få træningsredskaber og plakater med simple øvelsesforslag samt en Hjerterute rundt i afsnittet, som patienterne kan udføre enten på egen hånd eller i samarbejde med fysioterapeuten eller plejepersonalet. Alt sammen sat i gang af afsnittets fysioterapeut Vivi Kvist Blendstrup.

En klar gevinst

- Det er en stor gevinst for os at have en fysioterapeut fast i afdelingen. Ikke nok med at hun har overtaget nogle opgaver fra sygeplejerskerne, hun har også sat øget fokus på at aktivere patienterne. Indvielsen af de her enkle, men ret effektive tilbud, er et tydeligt eksempel på at fysioterapeuterne er en stor gevinst for afsnittet og patienterne, siger afdelingssygeplejerske Marie Baastrup.

Nordsjællands Hospital har gennem de senere år været frontløbere på at beskrive, hvordan fysioterapeuter kan blive ansat direkte i afsnittene. Et tidligere projekt har dokumenteret at terapeuterne højnede patientsikkerheden, øgede kvaliteten i patientforløbet og overtog opgaver fra sygeplejepersonalet.

Blandt andet har Fagbladet Fysioterapeuten (åbner i nyt vindue) skrevet om projektet.

Redaktør