Fremtidens isolationsstue er mere patientvenlig

Et nyt patientkald, intelligent glas og adfærdsregulerende lysdesign er nogle af de løsninger, der bliver testet i udviklingen af fremtidens isolationsstue på Lunge-og Infektionsmedicinsk Afdeling. 

- Med den nyindrettede forsøgsstue tester vi nye ideer og løsninger. Vi får på den måde viden om, hvad der virker, før vi udbreder det til det eksisterende og ikke mindst til det nye hospital, siger Henrik Schødts, projektdirektør for Nyt Hospital Nordsjælland og vicedirektør for Nordsjællands Hospital.

Målet er først og fremmest at opnå en bedre oplevelse for de isolerede patienter. Derudover vil en ny løsning også kunne spare tid for personalet.

- Vi oplever, at nogle patienter bliver angste eller deprimerede af at skulle ligge bag en lukket dør, og at vores personale skal bruge dyrebar tid på at tage de forholdsregler, det kræver at have en patient i isolation, så det giver god mening at forbedre forholdene, siger afdelingssygeplejeske Mette Børgesen, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling.

I dag bruger personalet i gennemsnit 72 minutter per isolationspatient per dag på at iføre sig værnemidler. I 2013 udgjorde isolationssenge 11 procent af det samlede antal sengeindlæggelsesdage på Nordsjællands Hospital– i alt 3.170 patienter.

DR P4 København har talt afdelingssygeplejerske Mette Børgesen om tankerne bag den ny isolationsstue. 

Yderligere oplysninger:

Afdelingssygeplejerske Mette Børgesen og projektleder Minna Nordahl Jørgensen
Send en mail til Mette Børgesen  
Send en mail til Minna Nordahl Jørgensen

Redaktør