Fotografi åbner for børns accept af liv med diabetes

​Et innovativt fotoprojekt gennemført i et samarbejde mellem kaospilot og Børne- og Ungeafdelingen har bidraget til, at børnene har fået sat ord på deres liv med diabetes. Det giver øget accept og forståelse for den sygdom, de skal leve med. Mandag den 22. juni var der fernisering med børnenes fotografier.​

Foto:  Fotograf og Kaospilot Tara De La Mere Christiansen.

- Mange børn, der har diabetes føler sig meget alene med deres sygdom. Og der er ingen tvivl om, at der er en gevinst i at mødes med andre unge i samme situation som en selv. Fotografiet virker som en isbryder og åbner for, at der kan tales mere frit om det at have diabetes, siger Susanne Lisbjerg, der har været ansvarlig for gennemførsel af pilotprojektet sammen med sygeplejerske Ina Ehlers Petersen på Nordsjællands Hospital.

Projektet hedder Fotorum og er en fotoworkshop, hvor børnene får muligheden for at udvikle og udtrykke sig gennem fotografi. Børnene bliver introduceret til fotografi rent teknisk og som visuelt sprog. De får hver især et engangskamera og bliver bedt om at fotografere motiver fra deres hverdag. Det overordnede tema har været "mit liv med diabetes", med arbejdstemaer der omhandler drømme, relationer og identitet. I et forløb over et halvt år har de mødtes en mandag eftermiddag om måneden og talt om billederne. Projektet giver således børnene mulighed for at skabe og interagere med hinanden.

- Projektet giver os mulighed for at afprøve et helt andet rum og udgangspunkt for dialog med børnene. De første erfaringer viser, at de åbner mere op og fortæller om, hvordan de takler at leve med diabetes i hverdagen, hvor meget det fylder og hvilke udfordringer, de har, siger Susanne Lisbjerg.

Der har deltaget 10 børn i projektet i 10-12 års alderen. En alder, hvor børn med diabetes skal til at tage mere ansvar for egen behandling.

- Det har været en fornøjelse at følge børnenes udvikling det seneste halve år. Det, at de gennem billeder får sat ord på de udfordringer, de møder i hverdagen med diabetes, har virkelig åbnet op for nogle gode samtaler, refleksioner og nye indsigter i gruppen. Der er også opstået nye venskaber. De blev hurtigt trygge med hinanden og delte tidligt tanker og erfaringer med hinanden, siger projektleder Tara De La Mere Christiansen.

De månedlige møder er foregået som led i de vanlige ambulante kontroller. Der er således også foretaget almindelig diabeteskontrol i forbindelse med fotoprojektet.

Projektet vil nu blive evalueret og der er målt på børnene livskvalitet før, under og som afslutning på projektet.

Yderligere oplysninger:
Sygeplejerske Susanne Lisbjerg, Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, telefon: 48294321
Fotograf og Kaospilot Tara De La Mere Christiansen, telefon: 26678358

Redaktør