Fød på hospitalet og få barselsbesøg af jordemoderen derhjemme

​Hjemmebarsel er et nyt og samlet tilbud på Nordsjællands Hospital til de kvinder, der føder problemfrit efter normale graviditeter. 

Fra uge 21 tilbyder Nordsjællands Hospital et barselsforløb til de kvinder, der har haft helt normale fødsler og derfor ikke nødvendigvis behøver efterfølgende indlæggelse. 
Konceptet hedder hjemmebarsel og betyder blandt andet, at de nybagte forældre tilbydes flere opfølgende jordemoderkontakter i hjemmet i løbet af de første dage. 

- Vi vil gerne give de nye familier den bedste start, og det kræver, at de føler sig trygge, velinformerede og ved, at de altid kan kontakte os. Derfor tilbyder vi et forløb, hvor jordemoderen kommer på besøg i hjemmet og familierne har adgang til faglig vejledning og rådgivning på vores barselstelefon hele døgnet i den første uge og indtil sundhedsplejersken har kontakt til familien, siger jordemoder Jane Bendix.

Allerede i dag er det rutine på mange danske hospitaler at klare ukomplicerede fødsler ambulant for både første- og flergangsfødende. Det vil sige, at kvinderne typisk kan tage hjem 4-6 timer efter fødslen. 

Hjemmebarsel er både for førstegangs mødre, og for kvinder der har født før, dog varierer forløbet en lille smule mellem de to grupper. For at kunne gøre brug af det nye tilbud kræver det, at kvinden har født normalt og ukompliceret efter en normal graviditet.

Information er altafgørende
- Der er intet sundhedsfagligt, der siger, at det nødvendigvis er en god idé at indlægge raske kvinder med deres raske nyfødte børn, så længe den faglige vejledning er tilgængelig. Tværtimod viser erfaringerne, at mange har gavn af at starte familielivet rolige omgivelser derhjemme. Vi giver de nye familier, det som de søger, nemlig tryghed og støtte fra hospitalet, men uden at de behøver at være indlagt på en travl barselsafdeling, siger Jane Bendix

For at give forældrene tryghed skal de være velinformerede om alt det nye, de nu skal til at lære. Men det er ikke nok med tykke pjecer og forberedelseskurser, for tilbagemeldingen fra kvinderne er, at for megen information på en gang kan være svær at rumme, når baby først er kommet.
- Vi er meget opmærksomme på at give helt specifik og fokuseret information, og på de rette tidspunkter. Derfor kontakter eller besøger jordemoderen også familien både på første- og tredjedagen efter fødslen og der tilbydes også telefonkonsultation med en barselssygeplejerske i de første dage, siger Jane Bendix.

Hvis man som førstegangsforældre på trods af en ukompliceret fødsel ikke føler sig tryg ved at tage hjem, kan man det første døgn opholde sig på hospitalets patienthotel. 

Fakta om hjemmebarsel
Førstegangsfamilierne tilbydes to hjemmebesøg og en telefonsamtale
Inden familien går fra fødegangen vejleder jordemoderen om det første døgn og sikrer, at barnet har været lagt til brystet og har suttet med korrekt teknik 
Hjemmebesøg dagen efter fødslen uanset om familien er taget hjem eller opholder sig på patienthotellet
Om aftenen imellem to hjemmebesøg ringer en sygeplejerske fra barselsgangen til parret. Der vil være fokus på hvordan det går med amningen, om parret synes, deres barn trives, og om mor og barn har det godt. Der skal være mulighed for at stille evt. tvivlsspørgsmål
Hjemmebesøg på tredjedagen med PKU og hørescreening
Mulighed for døgnkontakt til barselstelefonen i de første 7 dage og indtil der er etableret kontakt til sundhedsplejersken. 

Flergangsfamilierne tilbydes en telefonsamtale og et hjemmebesøg 
Inden familien går fra fødegangen vejleder jordemoderen om det første døgn og sikrer, at barnet har været lagt til brystet og har suttet med korrekt teknik 
Telefonsamtale dagen efter fødslen 
Hjemmebesøg på tredjedagen med PKU og hørescreening 
Mulighed for døgnkontakt til barselstelefonen i de første 7 dage og indtil der er etableret kontakt til sundhedsplejersken.
Redaktør