Brugen af virtuelle konsultationer er støt stigende på Nordsjællands Hospital. Stigningen er godt hjulpet på vej af corona og hospitalets mod på at afprøve nye former for teknologier og mødeformer med patienterne.​

Flere bruger videokonsultationer i samtalen med patienten

​Med en virtuel konsultation sparer patienterne turen frem og tilbage til hospitalet, når samtalen med lægen eller sygeplejersken sker over video eller telefon. 

Vent...


Det bliver mere og mere udbredt at kunne klare konsultationen med hospitalet hjemme fra stuen. ​

De senere år er brugen af virtuelle kontakter på hospitalet steget fra 12 procent i 2019 til 25 procent i 2021. En virtuel konsultation er en samtale med lægen eller sygeplejersken via telefon og video, og som træder i stedet for et fysisk møde på hospitalet.  

​Stigningen er godt hjulpet på vej af corona og hospitalets mod på at afprøve nye former for teknologier og mødeformer med patienterne.​

Mød fire klinikere, der anvender video i patientkonsultationerne

Alice Even Brink, sygeplejerske, Endokrionogisk og Nefrologisk Afdeling 

Alice Even Brink anvender videokonsultationer, når patienter med knogleskørhed får oplyst deres diagnose. Hun har siden sommerferien 2021 haft 1-4 videokonsultationer om ugen. Før covid foregik konsultationerne ved fysisk fremmøde, men i forbindelse med covid ændrede man til telefonkonsultationer og senere til videokonsultationer. Alice oplever, at det er en stor fordel at kunne se patienten i øjnene og se kropssproget – ikke mindst fordi hun bruger høreapparat og derfor har gavn af at kunne mundaflæse.

Patienterne oplever mere nærvær i samtalerne, og mange sætter pris på at undgå transporten – det har især stor betydning for patienter, som er dårligt gående. Nogle patienter er erhvervsaktive og sætter pris på at kunne deltage i en konsultation på en fleksibel måde. 

Alice gik i gang med videokonsultationer, fordi en kollega foreslog hende det, og fordi hun selv kunne se mange fordele. Ved de første konsultationer fik hun sidemandsoplæring fra Digitalisering og Analyse, og hun oplevede, at det var nemt at komme i gang. Hun har nu undervist flere af sine kollegaer, så de også kan komme i gang.

Peter Lommer, læge, Endokronologisk og Nefrologisk Afdeling

Peter Lommer er i løbet af efteråret 2021 begyndt at anvende videokonsultationer som supplement til telefonkonsultationer. Han synes, at det tekniske er nemt, og hvis patienten har problemer med teknikken, så kan han bare ringe patienten op på telefonen i stedet for. 

Videoløsningen giver ham mulighed for at se nogle fysiske ting ved patienten, for eksempel hævelse i skjoldbruskkirtlen, hvilket ikke er muligt i forbindelse med en telefonkonsultation. Det er blevet en fast del af konsultationen, at han afslutningsvist aftaler med patienten, hvordan man "mødes" næste gang. Nogle konsultationer egner sig ikke til det virtuelle rum, og så bookes der naturligvis et fysisk fremmøde.

Laila Seidelin, læge, Kardiologisk Afdeling​​

Laila Seidelin har som led i hendes ansættelse som hospitalets fellowship-studerende blandt andet været med til at afprøve videokonsultationer i hjertesvigtsambulatoriet. Der er i løbet af december 2021 og januar 2022 blevet gennemført ca. 20 videokonsultationer med patienter, som har fået konstateret hjertesvigt, og både klinikere og patienter er glade for videoløsningen.

Dét, at man kan se hinanden, giver mulighed for en bedre dialog, og det er rart undervejs at kunne vise f.eks. EKG og medicinliste for patienten. Derudover er det trygt for patienten, at pårørende nemt kan deltage – enten via tilsendt link til den pårørende eller blot ved siden af patienten.

Læs mere om fellowshipprogrammet på Nordsjællands Hospitals hjemmeside​

Birgit Nørfjand Holm, sygeplejerske, Onkologisk og Palliativ Afdeling

​Birgit Nørfjand Holm har anvendt ​videokonsultationer stabilt siden efteråret 2020 med 5-15 videokonsultationer om ugen. Birgit bruger videokonsultationer til brystkræftkontroller samt rehabiliteringssamtaler. Hun oplever, at patienterne er glade for video. Mange sætter pris på, at de ikke behøver at komme ind på afdelingen efter endt behandling, fordi det kan minde dem om en svær sygdomsperiode, og de kan blive konfronteret med de samme sanseindtryk som under behandlingen.

For Birgit er det nyttigt at få ekstra viden om patienten, fordi man i baggrunden ser, hvor patienten befinder sig. Hun anvender PRO-skemaer til rehabiliteringssamtaler, og det fungerer godt, at patienten i god tid inden konsultationen kan udfylde skemaet og returnere det til afdelingen elektronisk inden konsultationen. Herved har begge parter bedre mulighed for forberedelse. Afdelingen har lavet en aftale med Apoteket om, at medicin kan sendes til patienten, så patienten ikke skal møde op fysisk for at få udleveret medicin. 

Læs mere om videokonsultationer på Nordsjællands Hospitals hjemmeside

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor