Fire forskningstemaer sætter dagsorden for fremtiden

Nordsjællands Hospital vil fremadrettet organisere sine forskningsaktiviteter omkring fire tematiske forskningsklynger. 

Organiseringen i klynger skal sikre, at hospitalet bliver en attraktiv forskningssamarbejdspartner, tiltrækker og fastholder forskningsaktiv arbejdskraft samt eksterne forskningsmidler. Kort sagt, at forskningen på hospitalet kommer på internationalt niveau.

Efter en høringsproces blandt hospitalets forskere, ledere, andre relevante medarbejdere og samarbejdspartnere, har direktionen besluttet at etablere følgende fire forskningsklynger:

  • Diabetes & vaskulære sygdomme
  • Inflammation & infektion
  • Kvinde, barn og ung
  • Perioperativ behandling

Redaktør