Første forskningsenhed på tværs af hele hospitalet

​Nordsjællands Hospital åbner som det første hospital i Danmark en klinisk forskningsenhed på tværs af uddannelse, specialer og afdelinger.

Med åbningen af Klinisk Forskningsenhed på Nordsjællands Hospital markerer hospitalet en oprustning på forskningsområdet. Hospitalet satser som det første i Danmark bredt i den forstand, at man samler forskningsaktiviteter på tværs af faggrupper, specialer og afdelinger og giver dem et samlet tilbud om støtte og forskningsaktiviteter.
Det er så vidt vides det første sted i Danmark, at forskning fra alle dele af et hospital koordineres og støttes samlet.

- Vi vil være det sted, man går hen, for at få støtte og rum til sine kliniske forskningsprojekter uanset hvor man kommer fra i sundhedsvæsnet og hvor man kommer fra på hospitalet, siger professor og forskningschef Lise Tarnow.

Forskningsenheden kan f.eks. hjælpe med personale og fysiske rammer som sengestuer, konsultations- og undersøgelsesrum samt laboratorier.

- Ved at samle forskningen fra alle afdelinger opnår vi en masse synergi-effekter, som kommer alle til gode. Vi får nogle stordriftsfordele, og vi kan give sparring på et niveau, der ikke er matchet før, siger Lise Tarnow.

​Omdrejningspunkt for frugtbar forskning
Visionen er at kunne tilbyde hospitalets egne forskere og regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere nogle professionelle og effektive rammer for deres forskning.

​Nordsjællands Hospital har et strategisk mål om at styrke forskningen og den nye forskningsenhed kommer til at være omdrejningspunktet i det frugtbare forskningsmiljø, der allerede spirer på hospitalet.

- Vi vil være den foretrukne partner i forskning med stor klinisk relevans. Vi har talenterne og nu skaber vi endnu bedre mulighed for at lave klinisk forskning på et af landets store akuthospitaler. Det taler lige ind i vores vision om at være patienternes hospital først og fremmest og ind i fremtiden, hvor vi i 2020 flytter ind et nyt hospital, der skal være et fyrtårn inden for en række parametre, som f.eks. patientnær forskning, siger Bente Ourø Rørth.

Forskningsenheden tilbyder nem adgang til fysiske forskningsfaciliteter og mulighed for at trække på enhedens forskningsuddannede personale. Den kliniske forskningsenhed råder over sengestuer, konsultations- og undersøgelsesrum samt laboratorium.

Den kliniske forskningsenhed på Nordsjællands Hospital indvies mandag den 29. juni kl. 14-16 og presse og samarbejdspartnere er velkomne.

Se invitation

Kontakt
Forskningschef Lise Tarnow, 4829 3074
Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth

Redaktør