Et skub i den rigtige retning

​Udviklingen af tre excellente patientforløb på Nordsjællands Hospital blev tirsdag den 29. november sat under lup. Her blev 2. møde i det såkaldte excellencepanel afholdt som en opfølgning på debuten i juni.

Excellencepanelet består af sundhedsfaglige eksperter, repræsentanter fra det private erhvervsliv, patienter og pårørende og er inviteret ind for at give deres bud på, hvordan man skaber tilbud, der er mere end bare gode.

Viden udefra skaber bedre tilbud

Fokus for aftenens debat var at høre fremdriften på to forløb, der blev testet af panelet tilbage i juni: et forløb for den ambulante førstegangsfødende og et indlæggelsesforløb for patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Samtidig blev et helt nyt projekt præsenteret, Projekt Tværsektoriel Stuegang, som afprøver en ny samarbejdsmodel med 8 nordsjællandske kommuner. Og endnu engang fik panelet skubbet hospitalets ideer til excellente patientforløb i den rigtige retning:  

-Excellencepanelet har igen vist sig at give uvurderlig viden videre og har virkelig sat vores ideer i perspektiv. Jeg er igen blevet bekræftet i, at vi tager et stort skridt i den rigtige retning ved at inddrage eksperter og brugere og får set på os selv udefra, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth, der var vært og ordstyrer ved paneldiskussionen.

Noget ud over det sædvanlige

Udover at det sundhedsfaglige tilbud skal være på ypperste niveau, tænkes der bl.a. i service og brugerinddragelse. Netop derfor er både patienter og pårørende med i panelet for at give deres erfaringer og ønsker videre.

En af dem er Nina Winther Müller, der også var med i panelet sidste gang. Nina kom med sine vinkler på, hvordan det opleves at værende ambulant førstegangsfødende:


Panelet er inspireret af tv-konceptet "Løvens Hule", hvor en række iværksættere tester deres forretningsidé foran et panel af potentielle investorer. Som i tv-programmet er formen ved excellencepanelet fastlagt på forhånd: Efter et oplæg fra hvert af de tre områder reflekterer panelet på ideerne ud fra tre gennemgående spørgsmål: Min første tanke er…, Jeg undrer mig over…, Mit forslag til jer er….

Paneldeltager Eva Steensig, der er sociolog og fremtidsforsker, hilser ideen med et excellencepanel velkommen: 

Paneldeltagere

Excellencepanelets faste deltagere er:  
Christian Busch, hospitalspræst, ekspert i palliation/patientinddragelse/etik/kommunikation
Nina Brünés, sygeplejerske, mangeårigt arbejde med socialt udsatte. Formand for Selskab for Addiktiv Sygepleje
Anne-Mette Termansen, cand. scient.pol., konsulent og projektleder på Rigshospitalet
Alexandra Krautwald, organisationskonsulent, Composing A/S
Eva Steensig, sociolog, fremtidsforsker og forbrugerekspert

Paneldeltagere særligt til forløbet for KOL

Kurt Bosold, KOL-patient, 74 år
Merete Bosold, Ægtefælle til Kurt, 71 år.

Paneldeltagere særligt til forløbet for den ambulante førstegangs fødende

Nina Winther Müller, farmaceut. Nina og hendes mand Mikkel har to børn, og har oplevet at føde på to forskellige fødesteder.
Ann Fogsgaard,  jordemoder i 33 år og chefjordemoder i 15 år - siden 2011 på Hospitalsenheden Vest, fødeafdelingerne i Herning og Holstebro.  

Paneldeltagere særligt til Projekt Tværsektoriel Stuegang
Lisbet Abel, pårørende/ægtefælle til patient
Sanne Krogsgaard, pårørende/datter til patient

 

Redaktør