Et solidt skub mod excellente behandlingsforløb

​Patienter og fageksperter satte tre bud på gode behandlingsforløb under lup, da Nordsjællands Hospital havde debut på excellencepanelet. Panelet, der er inspireret af tv-konceptet ”Løvens Hule”, gav feedback og trykprøvede sundhedspersonalets ideer til at skabe behandlingsforløb ud over det sædvanlige.

Hvordan skaber man det unikke behandlingsforløb, som får borgere til at vælge deres behandling på Nordsjællands Hospital? Hvordan får man de input og idéer, der gør hospitalets tilbud ekstraordinære og ikke bare gode? 

Det gør man blandt andet ved at inddrage eksperter, det private erhvervsliv, patienter og pårørende allerede i udviklingen af de enkelte forløb. 

De tre forløb, der i første omgang er udpeget til at være såkaldte excellente forløb er ambulant førstegangsfødsel, behandling af tarmkræft og behandling af indlagte KOL-patienter. 

Den rigtige form for forstyrrelse
Foran et uvildigt panel fik sundhedspersonalet fra de tre fagområder mulighed for at afprøve deres idé til et excellent behandlingsforløb. 

- Når vi udvikler forløb, arbejder vi normalt med os selv og vores brugere, men det at få tanker og idéer helt udefra har vendt bøtten lidt på hovedet. Det har betydet, at vi er blevet ”forstyrret” på den helt rigtige måde, og skal hjem og arbejde med nogle ting, vi måske ikke havde haft fokus på, siger chefjordemoder Tine Lind, der fik testet idéer til et bedre forløb for ambulante førstegangsfødende.

Noget ud over det sædvanlige 
Et excellent forløb, betyder, at forløbet skal være originalt og så fornyende, at det overstiger patienternes forventning. Patienterne og pårørende skal opleve, at de får det, der har værdi for dem. 

Udover at det sundhedsfaglige tilbud skal være på ypperste niveau, tænkes der bl.a. i service og brugerinddragelse. Netop også derfor var både patienter og pårørende med i panelet og gav deres oplevelse med hospitalsopholdet og ønsker til ændringer videre. 

Paneldeltagerne
Excellencepanelets faste deltagere er:

Christian Busch, hospitalspræst, ekspert i palliation/patientinddragelse/etik/kommunikation 

Nina Brünés, sygeplejerske, mangeårigt arbejde med socialt udsatte. Formand for Selskab for Addiktiv Sygepleje

Anne-Mette Termansen, cand. scient.pol., konsulent og projektleder på Rigshospitalet

Alexandra Krautwald, organisationskonsulent, Composing A/S

Lennart Lajboschitz, forretningsmand og iværksætter. Bl.a. stifter af Tiger 

Ved hvert patientforløb, blev panelet suppleret af faglige eksperter inden for området samt patienter og pårørende.

Redaktør