Diabetes og lungebetændelse - ph.d.forsvar

​Den 9. marts forsvarer læge Andreas Vestergaard Jensen sin ph.d.-afhandling om samfundserhvervet lungebetændelse.

Vent...

Samfundserhvervet lungebetændelse, pneumoni, er en hyppig og alvorlig sygdom. Biomarkører, som kan assistere i identifikationen af de mest kritisk syge patienter, er derfor interessante. Lungebetændelse er ligeledes forbundet med en dødelighed, også lang tid efter sygdommen.


En stor del af denne overdødelighed skyldes forekomst af ko-morbiditet, hvoraf en del er uerkendte under sygdomsforløbet. Diabetes er en kendt risikofaktor for lungebetændelse, men der er sparsom viden omkring andelen af patienter med uerkendt diabetes blandt patienterne med lungebetændelse.


Afhandlingen bidrager med ny viden om blodsukker som biomarkør for alvorlig lungebetændelse, samt forekomsten af uerkendt diabetes hos patienter med samfundserhvervet lungebetændelse.


Afhandlingen har titlen: Community-acquired Pneumonia and Diabetes Mellitus DIA-CAP


Forsvaret finder sted fredag den 9.3 kl. 14 i Auditoriet på Nordsjællands Hospital - Hillerød. Forsvaret er offentligt tilgængeligt, alle er velkomne.

Andreas Vestergaard Jensen er ansat på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling.

Yderligere oplysninger og rekvirering af afhandling: Andreas Vestergaard Jensen

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor