Den palliative indsats styrkes

Flere patienter lever længere med livstruende sygdom. Derfor er der behov for en indsats, der styrker viden om basal palliativ behandling hos sundhedsprofessionelle i afdelinger, der ikke har palliation som hovedopgave.
Vent...

Onkologisk og Palliativ Afdeling har derfor taget initiativ til en lokal følgegruppe på Nordsjællands Hospital, der skal udvikle og understøtte denne indsats.

-Det unikke ved følgegruppen er, at vi har samlet de afdelinger, der behandler patienter med livstruende sygdomme. Det betyder, at vi har alle med, når vi nu skal komme med fælles handlingsplaner, der skal hjælpe personalet, så de palliative patienter får en bedre og mere struktureret indsats i deres stamafdelinger, fortæller udviklingssygeplejerske i Onkologisk og Palliativ Afdeling Camilla Lykke.

I første omgang er det følgegruppens opgave at identificere patienternes palliative behov på tværs af hospitalets afdelinger og på den baggrund udarbejde anbefalinger på området.

Følgegruppens medlemmer tager samtidig medansvar for at kvalificere behandlingen af de palliative patienter i eget regi og identificere de patienter, der har behov for en specialiseret palliativ indsats hos Palliativ Enhed, på et hospice eller det udekørende palliative team.

Følgegruppen består af læger og sygeplejersker med særlig interesse for og viden om palliation.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor