De frivilliges aften

​De frivillige patientstøtter var sædvanen tro dukket talstærkt op, da der onsdag blev afholdt den årlige komsammen for de mange frivillige i de røde skjorter.

Omkring 90 patientstøtter – hvilket vil sige næsten alle – var mødt op til en aften med masser af hygge, lidt god mad og en snak om den vigtige opgave, som de hver især udfylder på Nordsjællands Hospital. 

For hospitalsdirktør Bente Ourø Rørth var det en mulighed for at give en status for de aktuelle udfordringer og muligheder der for Nordsjællands Hospital i dag. Og for at sige tak for det arbejde, der hver dag lægges gennem Dansk Røde Kors’ populære ordning.

- Jeg sætter umådelig stor pris på det fantastiske stykke arbejde som patientstøtterne gør ganske frivilligt. De er med til at gøre Nordsjællands Hospital til patienternes hospital, og det vil jeg på hele hospitalets og i endnu højere grad patienternes vegne gerne sige tak for, siger Bente Ourø Rørth.

Den ekstra pårørende
De gør det frivilligt og ulønnet og er hverken sygeplejersker eller serviceassistenter, men i stedet en slags ekstra pårørende for de patienter, der har brug for det. Opgaverne spænder fra at vise vej eller hente et glas vand til at være den, som har tid og lyst til at tage en snak.

Der er i dag patientstøtter på Nordsjællands Hospitals – Hillerød ved hovedindgangen, i Akutmodtagelsen, i Børne- og Ungeafdelingen, på Kirurgisk Sengeafsnit og ved venteområderne ved ambulatorierne i bygning 06 og 07.
Redaktør