Dagbog fra klinikken: Vi rydder op i medicinen

Ældre mennesker med flere diagnoser får ofte for megen forskellig medicin, og det giver risiko for bivirkninger og fejlmedicinering. Derfor har Nordsjællands Hospital i knap et år drevet en polyfarmaciklinik, der systematisk gennemgår de mange lægemidler og – har det vist
sig – kraftigt kan reducere både medicinlisten og bivirkningerne.

Vent...
Langt de fleste patienter i Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital- mere
end 90 procent - oplever ikke nogen negative effekter ved at få fjernet en del af
deres medicin og er blot glade for at skulle indtage færre piller. 

Til gengæld oplever cirka hver tredje patient en markant forbedring i forhold til bivirkninger. Bivirkninger som for eksempel invaliderende svimmelhed, diarre og kløe.

- Patienterne får mindre medicin, færre bivirkninger og et bedre overblik.
Derudover er der også den samfundsmæssige gevinst, siger Troels Bygum
Knudsen, der er overlæge på Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital.

Troels og hans kolleger fjerner i gennemsnit fire lægemidler fra hver patient og
sænker dosis på to lægemidler. Herudover finder de fejl i en del elektroniske
medicinkort og fjerner i gennemsnit ét lægemiddel, som patienten ikke længere
tager, men som fortsat figurerer på det fælles medicinkort.
Alle patienter henvises fra deres egen læge.

Troels Bygum Knudsen: En helt almindelig tirsdag

Min første patient er en 64-årig herre. Han passer meget godt med
gennemsnitspatienten i Polyfarmaciklinikken, hvor der har vist sig at være et
overtal af mænd, og gennemsnitsalderen er på omkring 70 år.

Cirka en uge inden konsultationen har han talt med vores farmaceut, der har
lavet en medicingennemgang, som vi kan tale ud fra. Da jeg møder ham denne
tirsdag, får han i alt 16 forskellige lægemidler.

Han klager primært over svimmelhed, potensproblemer og smerter i benene, der
begyndte, samtidig med han startede med at tage flere blodtrykssænkende
lægemidler. Derudover er han fysisk aktiv og går op i at spise sundt og varieret.

Da vi efter en times konsultation er færdige, har han fået fjernet fire lægemidler
og er blevet sat ned i dosis i to. Derudover har jeg stoppet to kosttilskud, da det
ofte er uhensigtsmæssigt hos patienter, der i forvejen får mange lægeordinerede
præparater.

Dagens anden patient er en 80-årig mand, som får 11 forskellige lægemidler.
Han lider af en invaliderende kløe over hele kroppen, og han har derudover en
slem hovedpine, som er kommet, efter han er begyndt at tage medicin mod
kløen. 
Selvom han tidligere har fået gennemgået sin medicin, så finder vi et
præparat, som man ikke har kigget på. Jeg sætter det på pause og ordinerer et
andet, ligesom vi får fjernet det, som giver hovedpine.

Det har været to ret typiske patienter.
Læs mere om polyfarmaciklinikken og hvordan den kan hjælpe dig

Den faste opfølgning

Så er der tid til telefonkonsultationerne, hvor jeg skal følge op på to af sidste uges
patienter. Der er altid minimum en opfølgende telefonsamtale på en konsultation.
Den første patient har fået fjernet to lægemidler og startet udtrapning af et tredje.
Hun har ikke oplevet nogen effekt af medicinreduktionen, men er glad, da hun ud
over at skulle indtage færre tabletter også har trygheden af at vide, at hendes
medicin er gennemgået.

Den anden samtale er en yngre kvinde med et kompliceret behandlingsforløb,
som har krævet flere konsultationer i klinikken og ekstra opfølgning. Vi har
forsøgt at ændre hendes diabetesmedicin på en mistanke om, at den kunne være
skyld i hendes svære kroniske mavesmerter.
Desværre har det ikke haft den ønskede virkning, og hun ender derfor tilbage på sin vanlige behandling. Vi får dog fjernet to andre lægemidler og reducerer dosis af ét på hendes 17 lægemidler lange medicinliste.

Sådan går dagen med patienter og et langt planlægningsmøde i klinikken, hvor
farmaceuter, sekretær og projektleder mødes og planlægger klinikkens
aktiviteter, møder, økonomi og deltagelse i konferencer, workshops med mere.

Denne tirsdag slutter dog senere end sædvanligt, da jeg sammen Nanna, der er
vores farmaceut, skal til Græsted for at holde et foredrag i Hjerteforeningens
lokale afdeling. Der er fuldt hus og mange gode spørgsmål. Vi har allerede holdt
to foredrag i lokale hjerteforeninger og har flere planlagt, da over 90 procent af
vores patienter har en hjertesygdom som en af deres kroniske sygdomme.

Hans svimmelhed var stort set væk, og smerterne i benene var aftaget. Han havde fået mere luft og kunne igen træne med vægte.
- Troels Bygum Knudsen

Succeshistorier

En uge efter ringede jeg til de to patienter, der havde været i klinikken tirsdag
formiddag. Den første patient havde det fantastisk godt og var overstrømmende
glad for besøget i klinikken. Hans svimmelhed var stort set væk, og smerterne i
benene var aftaget. Han havde fået mere luft og kunne igen træne med vægte.
Da der stadig var potensproblemer, forsøger vi nu af trappe ned i hans betablokker, og vi kommer til at følge ham lidt endnu i klinikken.
Den anden patient havde ikke oplevet nogen negative effekter af medicinændringerne, men derimod oplevet en bedring af sin kløe.

Hvad er polyfarmaci?

Polyfarmaci betyder samtidig brug af flere lægemidler. Definerer man det ved brug af mindst fem lægemidler, er der i Danmark cirka 750.000 polyfarmacipatienter, hvilket svarer til 13 procent af befolkningen.
  
Ser man kun på den del af befolkningen, der er over 75 år, er andelen af polyfarmacipatienter 54 procent.

Polyfarmaci er uløseligt forbundet med multisygdom. Polyfarmaci i sig selv er ikke negativt, men blot associeret med flere risikosituationer og negative konsekvenser
(Kilde: pro.medicin.dk). 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor