Brystsmerteklinikken er kommet for at blive

​Hurtigere behandling og færre indlæggelser. De gode erfaringer med en fremskudt brystsmerteklinik i Akutmodtagelsen kommer nu fremtidige patienter til gode, efter at Nordsjællands Hospital har besluttet at gøre ordningen permanent.

- Brystsmerteklinikken er et ubetinget gode for patienterne, så det er en meget glædelig nyhed, at vi som det første hospital i Danmark nu har gjort ordningen permanent, siger vicedirektør Tomas Joen Jakobsen.
 
Den et år lange testperiode har vist en række positive effekter ved at møde brystsmertepatienter med specialiseret kardiologisk personale allerede i Akutmodtagelsen. Den faglige kvalitet er løftet, patienttilfredsheden højnet og budgettet udnyttes bedre.
 
Markante forbedringer 
Ventetider på blandt andet blodprøver og medicin er mindsket og i dag udskrives tre ud af fire brystsmertepatienter direkte fra Akutafdelingen i stedet for at blive indlagt på en hjerteafdeling. Inden Brystsmerteklinikken var det under en tredjedel.
 
Brystsmerteklinikkens 10 senge er organiseret i et samarbejde mellem Akutafdelingen og Kardiologisk Afsnit, og den daglige ledelse deles mellem med en afdelingssygeplejerske fra Akutafdelingen og en afdelingssygeplejerske fra Kardiologisk Afsnit.

Denne arbejdsdeling mellem to afdelinger bliver også grundlag for fremtidige klinikker, som f.eks. den kommende respirationsklinik.
 
Redaktør