Britt Holmgaard er ny ledende oversygeplejerske i Akutafdelingen

​Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital fik fra 1. juni ny ledende oversygeplejerske, da Britt Holmgaard tiltrådte stillingen. Hun kommer fra den tilsvarende stilling i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling.

Det er en særdeles erfaren leder, der fra 1. juni indgår i ledelsen af Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital og blandt andet får ansvaret for sygepleje og afdelingens plejepersonale. 

- Jeg glæder mig til at sætte den fremtidige retning for Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital og samtidig være med til at påvirke retningen for Region Hovedstadens fælles akutmodtagelser. Jeg glæder mig til sammen med medarbejderne at skabe en afdeling som er kendt for høj sundhedsfaglig kvalitet og sygepleje kendetegnet ved empati og omsorg for alle patienter.

Resultater og anerkendelse

Britt Holmgaard har i knap 10 år haft den tilsvarende stilling i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, og har bag sig en lang række ledelsesresultater til gavn for både personale og patienter. Resultater hun har høstet flere officielle anerkendelser for, senest da hun sammen med afdelingens ledende overlæge fik Region Hovedstadens lederpris i 2015.

Britt Holmgaard har siden sin uddannelse som sygeplejerske i 1994 taget både en diplom- og masteruddannelse i offentlig ledelse. Og Britt repræsenterer derudover både hospital og sygeplejefaget i nationale og internationale fora og bestyrelser.

Ny afdelingsledelse

Britt Holmgaard deler afdelingsledelsen sammen med den ledende overlæge. Fra 1. juni er Leif Berner Hansen konstitueret i denne stilling.

Akutafdelingen består af en fælles akutmodtagelse (traumemodtagelse, skadestue, modtagelse og observationsafsnit), døgnbemandet vagtsekretariat med planområdets central- og akutvisitation samt akutklinikkerne i Frederikksund og Helsingør. 
Redaktør