Bedre viden om isolationspatienter

Målrettet arbejde med isolationspatienter har ført til, at flere patienter kommer hurtigere ud af isolation. Udover den indlysende fordel for patienterne sparer det sengedage, udstyr og tid, der kan frigives til andre plejeopgaver.
Vent...

Hygiejnesygeplejerske Anne-Marie Thye har siden januar 2019 haft som særlig opgave at skabe et dagligt overblik over alle hospitalets isolationspatienter.

Ved hver patient, hvor der er en formodning om at isolation kan ophøre, ringer hun til afdelingen for at give råd og vejledning og gå i dialog, om den pågældende patient kan komme ud af isolation.

Den enkle fremgangsmåde har ført til, at 169 patienter fra januar til april blev taget ud af isolation. 

-Det er ikke rart for patienterne at være i isolation, og det presser hospitalets ressourcer, så det er en gevinst for alle, hver gang vi hurtigere kan få en patient ud af isolation, siger Anne-Marie Thye.

En omtale af den særlige indsats er netop blevet optaget i det anerkendte tidsskrift Journal of Hospital Infection. 

Viden spredes til personale og patienter

Der hvor afdelingerne har vurderet, at de har et behov for mere viden, tilbyder Anne-Marie Thye undervisning i principper for isolation. Der er også lavet et action card til personalet og informationspjece til patienterne for tilsammen at sprede viden om isolation samt, hvornår isolation kan ophæves.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor