Bedre styr på medicinen for ældre multisyge

Nordsjællands Hospital har fået bevilget 5 mio. kr. fra Trygfonden til et nyt tilbud, der skal sikre korrekt medicinering af ældre multisyge patienter.
Vent...

Ældre multisyge får ofte mange lægemidler, hvilket blandt andet kan øge risiko for bivirkninger, skader og fejlmedicinering. Udover den åbenlyse gavn for patienten ved gennemgang og oprydning i lægemidlerne er der også en økonomisk og samfundsmæssig gevinst ved mindre medicinforbrug.

Tilbuddet tager udgangspunkt i patientens livssituation og samlede lægemiddelbehandling og kommer konkret til at bestå af en polyfarmaciklinik på Nordsjællands Hospital med ambulatorie- og hjemmebesøg samt Danmarks første senge til medicinsk detox.

- I polyfarmaciklinikken skal patienten blot komme en enkelt gang, da erfaringen viser, at det er muligt at nedbringe antallet af lægemidler ved et enkelt besøg. Vi får derfor brug for et rigtig godt samarbejde med de praktiserende læger, som herefter får en vigtig rolle i det opfølgende arbejde, men også får lettere ved at navigere i patientens medicin, siger overlæge Troels Bygum Knudsen

Inddragelse af patient og pårørende

I Polyfarmaciklinikken vil der være fokus på at inddrage patient og pårørende i beslutningerne. Eksempelvis skal patient og læge sammen træffe valg om, hvilke behandlinger der skal fortsætte, og hvilke der skal saneres ud fra patientens egne værdier og livssituation samt lægens faglige vurdering af fordele og ulemper.

- Pårørende til kronisk syge patienter er ofte patientens vigtigste ambassadør i mødet med sundhedsvæsenet. De pårørende kender patientens behov, tilstand og ønsker og er derfor en vigtig ressource i både tilrettelæggelsen og varetagelsen af lægemiddelbehandlinger. Medinddragelse vil også være betydningsfuldt for den enkelte patients motivation og ejerskab, hvilket kan have betydning for den efterfølgende effekt, siger kvalitets- og udviklingschef Dorthe Vilstrup Tomsen

Fra 1. januar 2019 har de praktiserende læger mulighed for at henvise patienter, der tager 15 eller flere lægemidler, til Polyfarmaciklinikken. Klinikken åbner officielt den 1. marts 2019.

Yderligere oplysninger:

Overlæge Troels Bygum Knudsen, tlf. 4829 6596/6130 8811

Kvalitets- og Udviklingschef Dorthe Vilstrup Tomsen, tlf. 2937 2238

Faktaboks

Hvad er polyfarmaci?

Polyfarmaci betyder samtidig brug af flere lægemidler. Definerer man det ved brug af mindst fem lægemidler, er der i Danmark ca. 750.000 polyfarmacipatienter, hvilket svarer til 13 procent af befolkningen. Ser man kun på den del af befolkningen, der er over 75 år, er andelen af polyfarmacipatienter 54 procent.

Polyfarmaci er uløseligt forbundet med multisygdom. Polyfarmaci i sig selv er ikke negativt, men blot associeret med flere risikosituationer og negative konsekvenser (kilde: pro.medicin.dk).

Hvad vil det sige at komme i medicinsk detox?

Her kan relevante patienter indlægges med henblik på at fjerne alt medicin, for herefter at tillægge lægemidler gradvis på baggrund af indikationer. På den måde får man en afklaring af, hvilke lægemidler der er aktuelle ift. patientens sygdom og hvilke der er overflødige og kan fjernes.

 

 

 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor