Børne- og Ungeafdelingen åbner ambulatorier i Frederikssund

​Et tilbud om kortere afstand for patienterne og en mulighed for afdelingen i at øve sig på fremtiden med to sundhedshuse og et nyt hospital. Fra november kan de første børn og unge få en indkaldelse til kontrol i Frederikssund i stedet for Hillerød.


Vent...

Hidtil har alle børn og unge med et ærinde på Børne- og Ungeafdelingen skullet til Hillerød, men fra november tages de første skridt mod også at tilbyde visse ambulante besøg i Frederikssund. Senere i februar 2023 åbnes der også faciliteter i Helsingør i det nye sundhedshus.
 
- Det er nyt for os at kunne tilbyde nogle af vores ambulante undersøgelser et andet sted end på afdelingen i Hillerød, og vi er meget spændte. Jeg tror, at det er et fint tilbud til vores patienter, at de ved den første undersøgelse kan blive set i deres nærmiljø, og det giver os som afdeling mulighed for at blive klogere på, hvordan vi arbejder smart på flere matrikler, som bliver virkeligheden i fremtiden med både det nye hospital og de nye sundhedshuse i Frederikssund og Helsingør, siger Charlotte Kjær Bjerre, der afsnitsansvarlig overlæge.
 

Den første undersøgelse i Frederikssund

Det bliver patienter til første kontakt eller undersøgelse i udvalgte ambulatorier, der får mulighed for at tage til hospitalet i Frederikssund fremfor Hillerød. Der er tale om tilbud til patienter fra nabokommunerne, og en evt. videre undersøgelse og behandling i et ambulant forløb vil i udgangspunktet stadig skulle foregå i Hillerød. Patienter, som følges i overvægtsambulatoriet, vil dog få tilbud om at deres ambulante kontroller også kan foregå i Frederikssund.
 

Kontinuiteten vægtes højt

- I Frederikssund har vi valgt at prioritere at tilbyde forundersøgelser til ambulante forløb. Det er en god indgang for patienten, men er der brug for yderligere behandling eller et længere forløb, så vil det foregå i Hillerød, hvor vi bedre kan sikre, at det er de samme behandlere, som patienterne møder hver gang. Vi ved, at netop kontinuiteten er noget, patienterne vægter meget højt. Vi vil løbende evaluere tilbuddet, blandt andet fordi det er helt afgørende for os, at det tilbud vi har i sundhedshusene, lever op til samme sundhedsfaglige kvalitet, som i Hillerød, siger Ulla Kirstine Hvitved Andersen, der er implementerings- og forbedringsspecialist i afdelingen


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor