Ambulatoriehuset er igen åbent for patienter

​Patienter med ambulante forløb i mere end ét speciale er udgangspunktet for en ny model for Ambulatoriehuset, der åbnede for patienter igen den 2. november. 

Vent...
Det bliver endokrinologiske, kardiologiske og nefrologiske patienter, der fremover skal have deres patientforløb i Ambulatoriehuset. Fokus bliver på det tværfaglige samarbejde om patienterne, hvor blandt andet et udvidet kommunalt samarbejde får stor betydning.

- Vores mål er, at patienten kun skal opleve at have én sygdom. Derfor kommer vi til at samarbejde ekstra meget mellem specialerne, også på tværs af faggrupper og med andre sektorer, siger ledende overlæge Lisbet Brandi, Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling.

Fast base for patientforløbene

Det nye samarbejde kan for eksempel være om diabetespatienten med både hjerte- og nyresygdom, hvor læger, sygeplejersker og diætister har del i behandlingen. Ambulatoriehuset bliver dermed den faste base, hvor specialerne samarbejder om patienten. Enten ved fysisk tilstedeværelse, virtuelle konferencer eller ved at alle besøg planlægges samme dag. Og håbet er, at samarbejdet udvikles til andre afdelinger.  

- I det nye Ambulatoriehus udvikles og testes nye samarbejdsformer og læringsmiljøer til gavn for klinikere og patienter. Derfor ser vi store perspektiver i det nye Ambulatoriehus, og vi glæder os til at komme i gang, siger Lisbet Brandi.

Ambulatoriehuset fungerede som akuthus for obs-covid indlæggelseskrævende patienter under forårets COVID-beredskab.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor