​​Forbedrings-og implementeringsspecialist Simon Knudsen (t.v.), oversygeplejerske Gry Rosenmai og cheflæge Jesper Juul Larsen fra Akutafdelingen er stolte af resultaterne af at udskifte senge med stole. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen.

Akutmodtagelsen veksler senge til stole

​I Akutmodtagelsen er fire senge blevet byttet ud med 10 behandlerstole. Sammen med nye måder at arbejde på har det betydet, at der i dag sidder halvt så mange patienter i venteværelset og ligger færre i sengene, selvom lige så mange patienter bliver set.

Vent...


Det er ligesom hos tandlægen: Tag plads i stolen, få problemet undersøgt, få lagt en plan, og tag hjem med viden om, hvor længe der kan forventes smerter.

- Akutmodtagelsen kan på nogle områder mere sammenlignes med en tandlægeklinik end med et sengeafsnit på hospitalet. Over halvdelen af de patienter, vi ser, har mindre skader, som hurtigt kan håndteres. Ved at veksle senge til stole skaber vi et godt flow i arbejdet, og vi får afstemt forventninger med patienterne i forhold til, at de ikke skal være på hospitalet længe, forklarer cheflæge Jesper Juul Larsen fra Akutafdelingen.

Man bliver ikke rask af at ligge ned

Af den grund har Akutmodtagelsen fra juni installeret 10 behandlerstole i tre af modtagelsens sengestuer. Samtidig er den interne organisering ændret, og det har kunnet mærkes.

- Når Akutmodtagelsen fungerer, fungerer hospitalet, fordi patienterne afklares umiddelbart. I dag er vores arbejdsgangene velbeskrevne, og der er aftaler på tværs af Den Fælles Akutmodtagelse, så vi får støtte, når vi har brug for de andre specialer. Stolene ser måske ikke ud af meget, men det er en væsentlig ændring, for halvdelen af det, vi laver, er at se patienter, som ikke har brug for at blive indlagt på et sengeafsnit. Kan du sidde på en stol, skal du ikke ligge ned, for ingen bliver raske at ligge stille i en seng, konstaterer han.

Glade sygeplejersker og patienter​​

Og både personale og patienter har taget godt imod de nye arbejdsgange, fortæller oversygeplejerske Gry Rosenmai:

- Vi har defineret nogle patientkategorier, som passer godt til stolene, fx 'obs på blodprop i benet', ' mangel på væske eller blod' eller 'rygsmerter'. Teamet, der tager imod, har fokus på at udrede patienterne, sende dem hjem eller i videre forløb. Sygeplejerskerne i Akutmodtagelsen kan godt lide det høje flow, som styrker deres kompetencer og samarbejde. Og patienterne er glade for at komme hurtigt igennem – ingen efterspørger at komme ned at ligge i en seng, tilføjer hun.

Der er også kommet stort fokus på at tage patienter fra ambulancebåren over i en stol, hvis de ikke har brug for at ligge ned.

- Vi oplever som afledt effekt, at ambulancerne bliver hurtigere fri, fordi de ikke skal vente på en ledig seng. Og de patienter, som har brug for en seng og pleje, har vi bedre tid til, siger Gry Rosenmai.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor