​At være geriater stiller store krav til ens kompetencer og opmærksomhed, fortæller Nadia Sidiqi og Vasvija Durdevic, der er de første geriatriske speciallæger på Nordsjællands Hospital. 

Akutafdelingen opruster på geriatrien

​Med ansættelsen af to geriatriske speciallæger i Akutafdelingen får hospitalet endnu bedre mulighed for at behandle ældre multisyge patienter, som kommer ind akut. 

Vent...

Nadia Sidiqi og Vasvija Durdevic er de første geriatriske speciallæger på Nordsjællands Hospital. Ansat direkte i Akutafdelingens Tværsektorielle Team har geriaterne til opgave sammen med teamets øvrige læger, fysioterapeuter og sygeplejersker at klarlægge, hvad den ældre akutte patient fejler, og hvordan udskrivelsen eller det videre forløb på hospitalet kan foregå. 

-Ældre patienter har ofte et komplekst sygdomsbillede. De kommer måske ind i Akutmodtagelsen, fordi de er faldet i hjemmet, men som geriatere går vi altid ind og leder efter den bagvedliggende årsag til indlæggelsen og planlægger derudfra behandlingen og det videre forløb, fortæller Nadia Sidiqi.

Mange ældre patienter med komplekst sygdomsbillede

Med mange års geriatrisk speciallægeerfaring fra flere sjællandske hospitaler er det en stor og spændende opgave at være med til at dække behovet for geriatrisk lægebehandling direkte i Akutafdelingen.

-At være geriater stiller store krav til ens kompetence og opmærksomhed. Ældre kan rumme hele spektret af multisygdom, og det lægger et stort ansvar over på os at klarlægge det komplette sygdomsbillede, så vi sikrer, at patienten får rette behandling – hvad enten det handler om funktionstab, delir, palliation eller polyfarmaci, siger Vasvija Durdevic.

I modsætning til de fleste lægelige specialer er geriatri ikke afgrænset ved enkeltdiagnoser, men ved patienternes karakteristika, fx aldersforandringer, tilstedeværelsen af flere kroniske sygdomme på samme tid og nedsat funktionsevne.

-Den geriatriske patient har ofte symptomer inden for det, der benævnes de geriatriske giganter, de fem I'er, eller olympiadesyndromet. For eksempel immobilitet, instabilitet, intellektuel reduktion, inkontinens og iatrogenese, der følger efter en behandling, fortæller læge Nadia Sidiqi.

Bredt samarbejde er alfa og omega

Geriaterne har base i Udskrivningsteamet, som sammen med det Udekørende Team udgør den tværsektorielle indsats i Akutafdelingen. Målet er blandt andet at undgå unødvendige indlæggelser, så det er vigtigt at finde individualiserede løsninger til den ældre patient.

Centralt for arbejdet er derfor det brede samarbejde – både på hospitalet og med primær sektor. Fortsætter behandlingen af patienten i eget hjem med hjælp fra det Udekørende Team, og er der noget, som skal ændres i behandlingsplanen, eller er der forværring i tilstanden, rådgiver Tværsektorielt Team om det videre forløb og laver aftaler med kommunen eller patientens praktiserende læge.

-Vi er glade for at se, at vi kan gøre en forskel for patienterne. Det betyder også meget for vores arbejdsglæde, at samarbejdet med resten af teamet og afdelingen allerede er så godt, så vi fortryder bestemt ikke, at vi sagde ja til udfordringen, siger Nadia Sidiqi.

Der ansættes yderligere en geriater i Akutafdelingen til sommer, og afdelingen leder desuden efter flere speciallæger i blandt andet geriatri. 

Læs mere om Akutafdelingen ​på Nordsjællands Hospital ​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor